AKTUALNOŚCI       O NAS       GALERIE       KONTAKT       NAPISZ DO NAS       LINKI       English Version

<< Powrót
PROGRAM „KSIĘGA WĘDROWNA”

To wspierany przez „Tratwę” program grupy młodzieżowej współfinansowany przez Program „Młodzież” i Stowarzyszenie Teatralno –Edukacyjne „Wybrzeżak”.

Działania trwały od lutego do listopada 2006 Projekt polegał na tworzeniu swoistej wymiany pomiędzy młodzieżą z miasta (Olsztyn) i małej popegeerowskiej wsi (Lipowina). Punktem wyjścia naszej pracy było zjawisko wielokulturowości wsi warmińskiej - przeżycia i pamięć starych ludzi. Prowadziliśmy wywiady ze starszymi ludźmi a następnie przygotowaliśmy w oparciu o nie cykle opowieści ilustrowanych pokazami multimedialnymi, płytę CD z elektroniczną wersją pokazu oraz folder. Wyniki naszych prac prezentowaliśmy w szkole, innych wsiach i miastach.

Projekt składał się z następujących faz :

- W pierwszej zorganizowaliśmy grupę projektu. Złożona była z uczniów Gimnazjum w Lipowinie.W spotkaniach uczestniczyło średnio 15 – 20 osób. Nasi koledzy zamieszkują w Lipowinie i okoliczne wsie – Żelazną Górę, Szyleny, Wolę Lipowską, Zakrzewiec, Bobrowiec, Maciejewo. Zajmowaliśmy się zbieraniem opowieści od najstarszych mieszkańców lipowiny i okolicznych wsi. Organizowaliśmy i uczestniczyliśmy w warsztatach poswięconych temu jak rozmawiać ze starszymi ludźmi, jak pytać a wreszcie jak rozumieć kontekst historyczny i kulturowy przekazywanych nam zdarzeń. Warto zaznaczyć, że większośc z naszych rozmówców przechodziła niezwykłe koleje losu, przybyli na Warmię z bardzo różnych stron – Wileńszczyzny, Ukrainy, Centralnej Polski. W pracy nad zrozumieniem zebranych historii pomagali nam zapraszani z Olsztyna trenerzy „Tratwy” i nauczyciele.

- Druga faza polegała na wyborze z zebranego materiały historii dla nas najwazniejszych – ułożeniu ich w jedną opowieść. W naszym wypadku wybraliśmy takie, które dotyczyły pamięci i wędrówek– staraliśmy się zbadać jej różne postacie. Tej, którą wymusza lęk, tej, która pomaga ptrzetrwać i wreszcie takiej, która żyje tysiąclecia, bo i taką odkryliśmy w naszych okolicach. - Kolejny etap polegał na przygotowaniu „Księgi” – plastycznego zapisu opowieści, a także jego odpowiednika w formie elektronicznej – płyty CD o projekcie wraz z „Wirtualną Księgą”. (Prezentacja w technologii FLASH do pobrania TUTAJ!) W tej fazie pracy ważna była współpraca pomiędzy naszymi grupami – olsztyńską i lipowińską. Lipowina miała opowieści – grupa olsztyńska zaprzyjaźnionych plastyków i komputerowców. Przygotowaliśmy także materiały do folderu projektu.

- Bardzo istotną częścią naszej pracy były prezentacje „Księgi’ – na lekcjach dla uczniów gimnazjum w Lipowinie, a także dla seniorów w okolicznych wsiach: Woli Lipowskiej, Zakrzewcu, Żelaznej Górze a następnie w Braniewie i Ornecie. Szacujemy, że łącznie wzięlo w nich udział ponad 200 osób. Bardzo ważne było to, że nasze opowiadanie wywoływało wśród starszych ludzi kolejne wspomnienia, powodując, że rozmowy trwały czasem wiele godzin. Podsumowaniem projektu było przygotowanie i wydanie drukiem folderu projektu – „Księgi Wędrownej” – do pobrania TUTAJ:
Folder Projektu

Katarzyna Rutkowska Piotr Rynkiewicz


<< Powrót