AKTUALNOŚCI       O NAS       GALERIE       KONTAKT       NAPISZ DO NAS       LINKI       English Version

<< Powrót
Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do współpracy!

 Poniżej najbliższe terminy:

TerminMiejscePracowniaInfoKontakt

16 październik 

 poniedziałek

13:30

CEiIK

Sala nr 18

Pracownia Wolontariackaspotkanie organizacyjne

magda@tratwa.pl

22 październik

niedziela

17:00

CEiIK

Sala nr 10

Spotkanie ogólnespotkanie organizacyjne

magda@tratwa.pl

26 październik

czwartek

18:00

CEiIK

Sala nr 44

Akademia Nowego Wiekuspotkanie organizacyjnegora44@poczta.onet.pl

29 październik

niedziela

16:00

Oberża

pod Aniołem

(była restauracja Parkowa,

ul. Radiowa 28a, Olsztyn)

Grupa destynflancka

Zabawa taneczna w dawnym stylu

W repertuarze:

walczyki, polki, oberki, fokstroty i tanga o nieszczęśliwej miłości. Wstęp wolny.

keselycia@yahoo.com

 

Pracownia wolontariatu zakłada wypracowanie konkretnych form współpracy wolontariuszy z placówkami i grupami inicjatywnymi projektu. Grupy wolontariackie będą pod stałą opieką koordynatora uczestniczyć w warsztatach przygotowujących do konstruowania i koordynowania pracy wolontariackiej w wybranych placówkach. Ich zadaniem będzie kierowanie działaniami poszczególnych grup inicjatywnych i twórcze organizowanie pracy własnej w danym miejscu.

Zadaniem tej pracowni jest promocja twórczych, opartych na współpracy form pracy wolontariackiej, gdzie podopieczny, nie jest jedynie biorcą usług, potrzebującym, a staje się partnerem w procesie tworzenia wspólnego dzieła.

Grupy wolontariacie będą miały możliwość przygotowywać i uczestniczyć w warsztatach prowadzonych na terenie poszczególnych placówek przez następujące grupy inicjatywne:

-        Główną ideą pracy Grupa Destynflanckiej jest włączenie w obieg kulturowej wymiany tych grup i środowisk, które szczególnie zagrożone są społecznym wykluczeniem. Podejmowane i planowane przez nas działania kierowane są głównie do osób starszych oraz dzieci z domów dziennego pobytu i placówek zamkniętych. Zależy nam by razem tworzyć obszary wspólnego działania i spotkania, które wymykają się podziałom na darczyńców i obdarowanych, pomagających i beneficjentów pomocy, wykonawców i odbiorców. Interesuje nas raczej współpraca oparta na wspólnych pomysłach, zainteresowaniach i fascynacjach, współpraca, z której wszyscy jej uczestnicy mogliby wynieść dla siebie coś istotnego.

Do tej pory opracowaliśmy dwa modele działania w wybranych środowiskach:

-        „Zabawy Taneczne w Dawnym Stylu” – to formuła nawiązująca do dawnych zabaw tanecznych organizowanych w Olsztynie przed i po drugiej wojnie światowej. Ideą pomysłu jest powoływanie spotkań z ludźmi, którzy pamiętają zabawy z lat swojej młodości i włączanie ich do działań twórczych związanych z miejską tradycją taneczną. Aktualnie jesteśmy w trakcie zakładania Międzypokoleniowej Orkiestry Muzyki Zasłyszanej, złożonej z osób młodych i starszych muzyków, którzy niegdyś grali na dawnych dancingach. Rozpoczynamy również pracę nad przygotowaniem wystawy fotograficznej poświęconej dawnym spotkaniom tanecznym w Olsztynie. W dalszych planach mamy prowadzenie warsztatów tańca i założenie wspólnego chóru. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca odbywają się Zabawy (ogrywane przez tradycyjnych muzyków), na które przychodzi aktualnie około 100 osób w różnym wieku.

-        „Bajkowa Trupa z Destynflantów” – szczegółowe prace nad tym pomysłem zamierzamy rozpocząć w listopadzie 2006 roku. Planowane działania kierowane są do dzieci z domów dziennego pobytu i ośrodków zamkniętych. Założeniem jest stworzenie interaktywnego, muzycznego „Spektaklu Bez Scenariusza”, którego rozwój i przebieg każdorazowo zależy od relacji z grupą, wśród której jest prowadzony. Członkowie „Bajkowej Trupy” oprócz kostiumów mają swoje historie, charaktery, umiejętności i gagi, którymi mogą się posłużyć. Dokładny przebieg akcji nie jest jednak ustalony – elementem powtarzalnym jest jedynie wspólne granie muzyki na butelkach, foliowych workach i przedmiotach codziennego użytku. Zakładamy, że pojawienie się w wśród dzieci postaci dziwnych, na poły mitycznych, stworzy okazję do przełamania potoczności i da szansę na wspólne uczestniczenie w Bajkowym Zdarzeniu, które – jak to w bajkach bywa – może nieść ze sobą bezcenną naukę.

-        Spectrum  to grupa młodych ludzi działających przy Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych oraz Stowarzyszeniu TRATWA w Olsztynie od 2000 roku, zainteresowanych nowoczesnymi środkami artystycznej wypowiedzi takimi jak: komiks, graffiti, malarstwo ścienne, street-art, film, intermedia. Środki te miałyby posłużyć stworzeniu nowych form komunikacji wykorzystywanych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Praca tej grupy skupiałaby się w środowiskach dyskryminowanych ze względu na wiek, niepełnosprawność, pobyt w placówkach specjalnych, status materialny.

-        Akademia Nowego Wieku (ANW) – Program „Zloty Piasek”

„Złoty Piasek” to odbudowywanie przerwanego dialogu młodych i starszych. Działania projektu dążą do tego, by  młodzi ludzie nauczyli się pytać, odkrywać, rozumieć i wykorzystywać  pamięć, doświadczenie i wiedzę, która bardzo często jest bardzo blisko nich.

Praca polega nie tyle na poszukiwaniu wiedzy o indywidualnych biografiach, czy zdarzeniach historycznych, ale takich okruchów pamięci, które dla samych uczestników są niezwykłe, tajemnicze i  fascynujące, a także wiążące się z ich dzisiejszym doświadczaniem życia. Z pojedynczych historii i opowieści, powstają „opowiadaki” - cykle obrazów – kolaży, będące  mnemotechnicznymi zapisami poszczególnych historii, skomponowanych już w spójną całość. „Księgi” są  jakby „scenariuszem - przewodnikiem” publicznych mini-spektakli młodych „opowiadaczy” przedstawianych najpierw w  lokalnych środowiskach - dla osób, od których opowieści zostały zebrane. Następnie „Księgi” wędrują do innych miejsc i ludzi będąc znakomitą okazją i pretekstem do ważnych, niepotocznych spotkań kilku pokoleń.


<< Powrót