AKTUALNOŚCI       O NAS       GALERIE       KONTAKT       NAPISZ DO NAS       LINKI       English Version

<< Powrót
PROJEKT AKADEMIA OGNIW

Nasz projekt był próbą wykorzystania zasobów pamięci najstarszych mieszkańców wsi Warmii i Mazur w procesie animacji i edukacji kulturalnej środowisk lokalnych. Pamięć ta jest jednym z najważniejszych, a jednocześnie najmniej wykorzystywanych zasobów naszego regionu. Działania projektu polegały na jej gromadzeniu i dokumentowaniu, upublicznianiu, a w końcu przetwarzaniu przy udziale środków edukacyjnych i artystycznych we „wspólnotowy mit”, który tworzy bazę symboliczną stymulującą powstawanie lokalnej tożsamości i kapitału kulturowego. Praktyczne działania polegały na przygotowaniu w czasie cyklu warsztatów animatorów kultury do gromadzenia, a następnie wykorzystywania w pracy edukacyjnej i animacyjnej niematerialnego dziedzictwa Warmii i Mazur. W trakcie projektu przygotowany został podręcznik pracy z dziedzictwem niematerialnym terenów post-emigracyjnych.

Projekt składał się z następujących działań:
1. Cyklów warsztatów prowadzonych w dwóch grupach - w Olsztynie oraz Ełku, Olecku i pobliskich wsiach – Kowalach Oleckich, Sokółkach i Stożnem.
Tematyka zajęć dotyczyła :
- Specyfiki kulturowo-historycznej Warmii i Mazur - w tym tradycji mniejszości narodowych oraz grup o określonej tradycji kulturowej (przesiedleńcy z Wileńszczyzny o Białorusi, Ukrainy, Kurpi etc.)
- historii mówionej i charakterystycznych dla niej celów i metod pracy, odróżniającej je od akademickich procedur badawczych historii;
- metod i praktycznych technik pracy animacyjnej w środowiskach o przerwanej ciągłości kulturowej;
- technik prowadzenia i opracowywania wywiadów biograficznych; w tym wykorzystanie technik audiowizualnego zapisy oraz komputerowej obróbki danych,
- praktycznych metod pracy animacyjnej i edukacyjnej opartych na niematerialnym dziedzictwie kulturowym Warmii i Mazur, ze szczególnym naciskiem na umiejętności pracy w środowiskach wielokulturowych,
- problemy wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego w animacji i edukacji środowisk młodzieżowych.

Praca warsztatowa oparta była na wykorzystaniu zgromadzonych dotychczas materiałach - nagraniach wywiadów ze zbiorów Stowarzyszenia "Tratwa" oraz przykładach zrealizowanych programach edukacyjno- animacyjnych "Tratwy" i CEiIK. Wykorzystywano również model pracy „Tratwy” stosowany w projekcie „Złoty Piasek” w wersji możłiwej do replikowania w organizacjach uczestniczących w programie.

W pierwszej fazie projektu - szkoleniach dla organizacji, wzięło udział 56 osób z następujących organizacji pozarządowych, bibliotek, domów kultury i samorządów lokalnych:
Stowarzyszenie "Zielona Gmina" Jonkowo,
Gminny Ośrodek Kultury Dywity,
Stowarzyszenie "4XK" Kieźliny,
Urząd Gminy Łukta,
Urząd Gminy Olecko,
Stowarzyszenie "Pasarga" Wilczęta,
Stowarzyszenie "Łyna" Ruś,
Miejska Biblioteka Publiczna Gołdap,
Miejsk0-Powiatowa Biblioteka Publiczna Olecko,
Wiejski Ośrodek Kultury Laseczno,
Gminna Biblioteka Publiczna Godkowo,
Miejska Biblioteka Publiczna Mragowo,
Gminna Biblioteka Publiczna Kowale Oleckie,
Gminna Biblioteka Publiczna Sokółka,
Gminna Biblioteka Publiczna Stożne,
Miejska Biblioteka Publiczna Braniewo,
Regionalny ośrodek Kultury Olecko,
Gimnazjum nr.2 Olecko,
Izba Historyczna Olecko,
Stowarzyszenie "Przypisani Północy" Olecko,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Olecko,
Stowarzyszenie "Wrota" Lamkowo,
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie,
Wspólnota Kulturowa „Borussia”.

W drugiej fazie skoncentrowaliśmy się na działaniach w trzech środowiskach: olsztyńskim, oleckim i ełckim oraz w Kowalach Oleckich i dwóch sąsiednich wsi: Sokółkach i Stożne.

2.Ważną częścią aktywności osób uczestniczących w projekcie było gromadzenie i dokumentowanie przez uczestników zasobów - wywiadów, dokumentów w swoich środowiskach lokalnych. Systematyczne byli konsultowani w trakcie prowadzenia tych prac przez liderów projektu. Zbierane w ten sposób doświadczenia stawały się podstawą do pracy warsztatowej. W trakcie projektu powstało archiwum złożone z 56 nagrań wywiadów biograficznych najstarszych mieszkańców Warmii i Mazur. Część z nich prowadzonych było przez trenerów programu z udziałem jego uczestników. Po tej "stażowej" części uczestnicy projektu prowadzili wywiady samodzielnie. Nasz partner w programie - Wspólnota Kulturowa "Borussia" sfinansowała z własnych środkó kolejnych 60 wywiadów. Część z nich została opracowana technicznie i redakcyjnie.
Na podstawie obserwacji zainteresowań uczestników warsztatów, pytań, trudności, opracowany został przez trenerów "Tratwy" podręcznik-manual omawiający sposoby i strategie pracy animacyjnej w środowiskach wsi post-emigracyjnych oraz bardzo szczegółowo metodę pracy edukacyjnej z młodzieżą, w oparciu o historię mówioną. Podręcznik zawiera także przykładowe opowieści oraz fotografie dokumentujące działania.

podrecznik.pdf


Projekt był dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

<< Powrót