AKTUALNOŚCI       O NAS       GALERIE       KONTAKT       NAPISZ DO NAS       LINKI       English Version

<< Powrót
KONWERSATORIUM

W ramach kolejnej edycji organizowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych Konwersatorium z cyklu „Warmia i Mazury: Innowacje – Kultura – Kapitał Społeczny” serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję oraz warsztaty - „Pamięć historyczna a toŜsamość kulturowa Warmii i Mazur”.

Od 2008 r. Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz nasze stowarzyszenie, uczestniczy w partnerstwie realizującym projekt przez Collegium Civitas - „Wzmocnienie społeczno-obywatelskich umiejętności starszych kobiet w wioskach wielokulturowych w Północno-Wschodniej Polsce”. Jest on prowadzony w wybranych wsiach powiatu ełckiego.

Podczas konferencji przedstawione zostaną Państwu efekty naszej pracy i podejęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie o to, czy i jak działania animatorów kultury, wspieranych przez badaczy i samorządowców, wpłynęły na proces budowania wspólnot lokalnych, na podniesienie poziomu kapitału społecznego w tych środowiskach. Mamy nadzieję, że podejmiemy również wspólną
refleksję nad tym, jakie działania trwale wzmacniają umiejętności społeczno
– obywatelskie or az włączają marginalizowane dot ąd zbiorowości w krwioobieg Ŝycia społecznego.

Konferencja odbędzie się w Olsztynie w dniu 25.03. br. w godz. 11.00-15.00 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego, ul. Emilii Plater 1, a zajęcia warsztatowe w dn. 25.03. i 26.03. br. w Hotelu Warmińskim ul. Kołobrzeska 1.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na warsztatach prosimy
o wcześniejszą rezerwację w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ul. Parkowa 1, tel. (089) 513 17 31; 513 17 44; sekretariat@ceik.eu; www.ceik.eu.

<< Powrót