AKTUALNOŚCI       O NAS       GALERIE       KONTAKT       NAPISZ DO NAS       LINKI       English Version

<< Powrót
Zaproszenie na warsztaty PROJEKTU NASZE ATLANTYDY

Zaproszenie na warsztaty PROJEKTU „NASZE ATLANTYDY”

Projekt koncentruje się na przekazaniu lokalnym środowiskom i organizacjom doświadczeń Stowarzyszenia "Tratwa" zdobytych w trakcie realizacji programu "Złoty Piasek". Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze środowisk wiejskich . Jest jednym z projektów modelowych powstałych w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
Nasza metoda pracy polega na aktywizowaniu i odbudowywaniu relacji i wymiany kulturowej pomiędzy pokoleniami. Działania proponowanego programu uczą stosowania form artystycznych i edukacyjnych umożliwiających wykorzystanie przez młodych ludzi lokalnych zasobów kulturowych - szczególnie pamięci najstarszych mieszkańców ich miejscowości. Działania programu wykorzystują różne techniki interpretowania zasobów otoczenia kulturowego dając w efekcie prezentacje plastyczne i multimedialne.
Celem Programu "Złoty Piasek" jest rozwój umiejętności dyskursu z przeszłością i tradycją , a także po prostu zrozumienia swoich najbliższych przez młodych uczestników.
Zajęcia prowadzone przez autorów i realizatorów projektu „Złoty Piasek” - Ryszarda Michalskiego i Wiolettę Pruską, trwające łącznie 20 h, odbędą się w Olsztynie w dniach 18 i 19 czerwca br. Warsztaty poświęcone będą metodom rozwoju umiejętności aktywnego odnajdowania w pamięci lokalnej wiedzy rozpoznawanej przez młodzież jako istotną w procesie osiągania samodzielności życiowej oraz formom w jakich ta wiedza i doświadczenie mogą wpływać na wzbogacanie sposobów społecznego funkcjonowania młodych ludzi.
Zajęcia układać się będą wokół następujących tematów:
1. współczesne relacje międzygeneracyjne,
2. umiejętność prowadzenia wywiadów biograficznych. Rozumienie i interpretacja różnorodnych faktów kulturowych - interpretacji własnego otoczenia społecznego. W trakcie zajęć prowadzone będą ćwiczenia z analizy symptomów kulturowych i ukrytych treści w oparciu o materiały zgromadzone w trakcie poprzednich projektów "Tratwy",
3. tworzenie scenariuszy "opowiadaków" - będących znacząca kompozycja elementów rożnych opowieści seniorów,
4. Projektowanie "opowiadaków" - plastycznych, bądź multimedialnych zapisów mnemotechnicznych wybranych opowieści. Praca nad stworzeniem wspólnego "opowiadaka",
5. zajęcia z „gawędziarstwa” - nauka praktycznego sposobu publicznego prezentowania "skarbów pamięci" własnego środowiska.
6. planowanie strategii wykorzystania i utrwalania efektów procesów zainicjowanych w trakcie
realizacji "Złotego Piasku"

Wszystkim uczestniczącym w warsztatach organizacjom, zaproponujemy wspólne tworzenie "Encyklopedii Ogniw" - ebook'a, ilustrującego archiwalnymi fotografiami i fragmentami przeprowadzonych przez młodzież wywiadów z seniorami, hasła wybrane wcześniej przez młodzież. Trzem wybranym organizacjom, aktywnie - przez konsultacje i dodatkowe zajęcia warsztatowe, pomożemy w pełnej realizacji cyklu "Złotego Piasku".
Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie.
Zgłoszenia z krótką informacją o organizacji delegującej prosimy przesłać na adres:

gora44@poczta.onet.pl

Kontakt tel. 606 1085 12

<< Powrót