Co to jest DDA?

Co to jest DDA?

DDA to skrót od Dorosłych Dzieci Alkoholików, czyli grupy osób, które wychowały się w rodzinie dysfunkcyjnej z problemem alkoholowym. W wyniku dorastania w takim środowisku, DDA wykształciły w sobie zespół cech, które przeszkadzają im w poprawnym funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Przyczyny oraz objawy syndromu DDA

Do najczęściej wymienianych przyczyn należą traumatyczne przeżycia z dzieciństwa oraz brak posiadania wzorców i określonych norm. DDA jako dziecko odczuwał strach i doświadczał nieprzewidywalnego zachowania jednego z rodziców, przez co wytworzyły się w nim pewne mechanizmy obronne, za które pokutuje on w dorosłym życiu.

Osobom cierpiącym na syndrom DDA często towarzyszy stałe uczucie bycia odmiennym od otoczenia. Wiąże się to ze skrywaniem problemu alkoholowego rodzica, uważanego z przynoszący wstyd. Do tego dochodzi niskie poczucie własnej wartości oraz problemy z akceptacją samego siebie, co znacznie utrudnia utrzymywanie zdrowych relacji z innymi. Dorosłe Dziecka Alkoholika często przejmuje na swoje barki za dużo obowiązków, występując w roli męczennika przede wszystkim wobec swojego partnera. Utrata własnej tożsamości, brak kontaktu ze swoimi uczuciami oraz silna potrzeba akceptacji ze strony innych sprawiają, że DDA traci wiele z radości normalnego życia. W leczeniu potrzebna jest wizyta u psychologa lub korzystanie z terapii grupowej.

Rate this post