Leczenie uzależnień

Problem uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych dotyka coraz więcej osób. To choroba i dlatego potrzebne jest leczenie. Dotknął Cię ten problem i nie wiesz jak go pokonać? Zapraszamy do Ośrodka Leczenia Uzależnień Tratwa. Oferujemy terapię indywidualną i grupową oraz udział w mitingach AA i NA. Dla absolwentów organizujemy cotygodniowe spotkania grup wsparcia.

W naszym ośrodku zajmujemy się:

Leczenie uzależnienia od alkoholu

Ośrodek Tratwa oferuje profesjonalne leczenie uzależnienia od alkoholu. Prowadzimy detoks alkoholowy, turnusy motywacyjne i terapię stacjonarną, której celem jest pokonanie nałogu oraz nauka życia w trzeźwości. Program terapeutyczny dopasowywany jest do indywidualnej sytuacji każdego Pacjenta. Terapia uzależnień odbywa się pod okiem lekarzy, psychologów i zespołu doświadczonych terapeutów (w tym osób, którym udało się pokonać alkoholizm).

Czytaj więcej

Leczenie uzależnienia od hazardu

Jedną ze specjalności prywatnego ośrodka Tratwa jest leczenie uzależnienia od hazardu. Nałogowa gra sprawia, że chory traci kontrolę nad własnym życie, zaniedbuje obowiązki domowe i zawodowe oraz popada w poważne długi. Gwarantujemy profesjonalną pomoc podczas turnusów motywacyjnych oraz dłuższych pobytów stacjonarnych w przyjaznym miejscu wolnym od hazardowych pokus.

Czytaj więcej

Leczenie uzależnienia od narkotyków

Uzależnienie od narkotyków wywołuje poważne skutki zdrowotne, psychiczne, społeczne, rodzinne, zawodowe oraz prawne. Chory przestaje panować nad własnym życiem, a samodzielne odstawienie substancji psychoaktywnej przestaje być możliwe, ponieważ pojawiają się wtedy poważne objawy zespołu abstynencyjnego. W ośrodku Tratwa zapewniamy kompleksowe leczenie narkomanii – detoks, turnusy motywacyjne i terapię stacjonarną.

Czytaj więcej

Leczenie uzależnienia od dopalaczy

Dopalacze w Polsce są łatwiej dostępne niż narkotyki, dlatego często sięgają po nie osoby młode. Zarówno dopalacze pochodzenia roślinnego, jak i syntetyczne to mieszanki zawierające substancje psychoaktywne prowadzące do uzależnienia fizycznego oraz mentalnego (od stanu, który pojawia się po ich zażyciu). Osoby uzależnione wymagają profesjonalnej terapii – w ośrodku Tratwa przeprowadzamy detoks i opracowujemy indywidualny plan terapeutyczny.

Czytaj więcej

Leczenie uzależnień – dla kogo?

Leczenie uzależnień w naszym ośrodku przeznaczone jest dla wszystkich, którzy czują, że zaczynają tracić kontrolę na swoim życiem lub już ją utracili i pragną ją odzyskać. To oferta dla dorosłych w każdym wieku. Pojawiają się u nas osoby uzależnione od substancji takich jak alkohol, narkotyki czy leki, a także od zachowań, w tym od hazardu, pracy, gier czy seksu. Terapia uzależnień w naszym ośrodku skierowana jest do osób na każdym etapie walki z nałogiem. Leczeniu poddają się u nas osoby pragnące rozpocząć życie w trzeźwości, a także osoby po zakończonej terapii potrzebujące wzmocnienia jej efektów. To także oferta dla całych rodzin – par, bliskich współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików, Narkomanów i osób uzależnionych od innych czynników.

Leczenie uzależnień – na czym polega terapia dla osób uzależnionych?

Terapia dla osób uzależnionych zaczyna się od uznania przez uczestnika faktu, że jest uzależniony. Dopiero po tym kroku następuje proces pogłębiania świadomości własnej choroby oraz uczuć i zachowań, które prowadzą do jej podtrzymania. Po dogłębnym omówieniu tych kwestii, a także uświadomieniu sobie przez chorego poniesionych przez niego strat i wyrządzonych szkód, pojawia się przestrzeń do pracy nad zdrowymi nawykami i praktykami. Wypracowuje się wówczas strategie, które mają pomóc choremu zapobiec powrotowi do nałogu. Celem leczenia uzależnień jest przywrócenie chorego do stanu trzeźwości i wyposażenie go w techniki i sposoby myślenia pomagające mu w jego dalszym podtrzymywaniu.

Leczenie uzależnień – kiedy skorzystać z terapii?

Istnieje wiele sygnałów, które mogą wskazywać, że Ty lub bliska Ci osoba kwalifikuje się do podjęcia leczenia dla uzależnionych. Symptomy uzależnień mogą różnić się w zależności od rodzaju czynnika uzależniającego, na przykład od składu chemicznego substancji. Większość uzależnień przejawia się jednak następującymi objawami:

 • głodem – przymusem spożywania substancji lub wykonywania określonych czynności, na przykład uprawiania hazardu czy grania w gry komputerowe;
 • wzrostem tolerancji na zażywaną substancję;
 • stosowaniem mechanizmów obronnych – zaprzeczania problemowi lub usprawiedliwiania się i szukania wymówek;
 • dostosowywaniem planu dnia do okazji, by zaspokoić głód;
 • objawami zespołu abstynenckiego po odstawieniu czynnika uzależniającego (w tym drżeniem, biegunkami, wymiotami, bólami, rozszerzonymi źrenicami, problemami ze snem, wzmożonym niepokojem i innymi);
 • utratą zainteresowania dotychczasowymi źródłami satysfakcji innymi niż czynnik uzależniający;
 • brakiem lub zmniejszoną kontrolą nad własnym zachowaniem;
 • drażliwością, agresją, zmiennością nastroju uzależnioną od możliwości zaspokojenia nałogu lub jej braku;
 • stopniową dezorganizacją i rozpadem przystosowawczego funkcjonowania;
 • ograniczeniem kontaktów do osób wspierających chorego w uzależnieniu.

Leczenie uzależnień – kiedy podjąć? Objawy współuzależnienia

Na terapię w naszym ośrodku warto zgłosić się również jako osoba współuzależniona. Aby pomóc bliskim osób uzależnionych rozpoznać u siebie współuzależnienie, warto przyjrzeć się poniżej liście jego wybranych symptomów.

Najważniejsze objawy wskazujące na współuzależnienie to między innymi:

 • niska samokontrola emocjonalna – niewystarczająca orientacja w swoich uczuciach,
 • nasilony niepokój lub stany lękowe,
 • mechanizmy obronne, w tym usprawiedliwianie się,
 • obwinianie alkoholika za własne niepowodzenia,
 • przejmowanie nadmiernej odpowiedzialności za innych,
 • trudności z pokonywaniem osamotnienia,
 • trudność w podejmowaniu decyzji,
 • dezorganizacja trybu życia i planu dnia,
 • izolowanie się od innych, zamykanie się na zaoferowaną pomoc,
 • podporządkowanie życia alkoholikowi – ukrywaniu jego choroby, zapobieganiu jego piciu, itd.,
 • poczucie własnej bezwartościowości,
 • dolegliwości fizyczne, takie jak kłopoty ze snem, zmęczenie, bóle.

Leczenie uzależnień dla dorosłych dzieci osób uzależnionych – objawy DDA i DDN

Na leczenie do ośrodka Tratwa zgłaszają się również osoby cierpiące z powodu skutków wychowywania się w rodzinie dotkniętej problemem uzależnienia. Najczęstsze symptomy występujące u dorosłych dzieci alkoholików, narkomanów i osób uzależnionych od innych czynników, to:

 • poczucie izolacji,
 • podwyższony lęk,
 • obawa przed porzuceniem,
 • brak wiary w siebie, poczucie niższości, niskie poczucie własnej wartości,
 • trudności z wyrażaniem potrzeb,
 • nadmierne poczucie obowiązku,
 • mentalność ofiary,
 • wysoki samokrytycyzm,
 • trudność w spontanicznych zachowaniach,
 • lęk przed bliskością i trudność w budowaniu związków.

Leczenie uzależnień – co gwarantujemy w ramach terapii?

Leczenie uzależnień w ośrodku Tratwa to kompleksowa oferta, w skład której wchodzi wiele cząstkowych usług. Aby zapewnić zindywidualizowany proces leczniczy każdemu z naszych pacjentów gwarantujemy następujące usługi i korzyści:

 • diagnozę,
 • pakiet badań lekarskich i laboratoryjnych,
 • zwolnienie chorobowe,
 • osobisty plan terapii,
 • bezpłatną detoksykację organizmu,
 • poradnictwo specjalistyczne.

Leczenie uzależnień – w jakim trybie przebiega?

W ośrodku Tratwa terapia osób uzależnionych może przebiegać w ramach jednego z kilku standardowych trybów leczenia uzależnień. Ich wybór zależny jest od stanu i możliwości czasowych pacjenta.

Oferujemy terapię uzależnień w trybie:

 • stacjonarnym – to leczenie podczas kilkutygodniowego całodobowego pobytu w ośrodku. Często połączone jest z detoksem;

Leczenie uzależnień – metody stosowane w ośrodku Tratwa

W naszym środku stosujemy różnorodne sposoby leczenia uzależnień, łącząc różne nurty psychologiczne i sprawdzone metody. Wśród działań, jakie składają się na terapię uzależnień wymienić można przede wszystkim:

 • psychoterapia indywidualna – przestrzeń do omawiania kwestii, których uczestnicy wolą nie omawiać w szerszym gronie,
 • psychoterapia grupowa (społeczność terapeutyczna),
 • trening umiejętności,
 • terapia skoncentrowana na rozwiązaniach,
 • praca z rodziną,
 • farmakoterapia (głównie na etapie odwyku),
 • mityngi AA i NA działające w oparciu o program 12 kroków,
 • psychoedukacja,

Leczenie uzależnień – czas wolny dla pacjentów ośrodka

Pobyt w naszym ośrodku to nie tylko zajęcia terapeutyczne ze specjalistami od uzależnień, ale też wiele atrakcyjnych możliwości spędzenia wolnego czasu. Oferowana przez nas infrastruktura i zajęcia dają uczestnikom poczucie autonomii, możliwość rozwoju form własnej autoterapii oraz dają pole do pogłębiania znajomości z innymi uczestnikami.

W naszym ośrodku i jego okolicach możesz skorzystać z takich atrakcji i form spędzania wolnego czasu jak:

 • basen,
 • sauna,
 • rowery
 • siłownia,
 • tenis stołowy
 • wycieczki górskie,
 • spacery brzegiem Wisły i po pobliskich lasach,
 • wycieczki kulturowo-poznawcze po okolicy,
 • oglądanie filmów,
 • wypoczynek na tarasie.

Terapia uzależnień – co dalej?

Terapia uzależnień trwa całe życie. Po powrocie z naszego ośrodka do zwykłego życia chory pozostaje osobą uzależnioną i zdarza się, że powraca do nas utrwalić rezultaty leczenia. Niezależnie od stopnia własnej skuteczności w pozostawaniu w trzeźwości, zachęcamy do uczestnictwa w naszych cotygodniowych warsztatach weekendowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Organizujemy też regularne mityngi grup AA i NA, na których uczestnicy wzajemnie wspierają się w swojej walce z nałogami.

Terapia uzależnień – specjaliści w leczeniu

Zespół specjalistów zapewniających opiekę nad naszymi pacjentami to przede wszystkim profesjonaliści z bogatym doświadczeniem w walce z nałogami. Leczenie indywidualne jak i grupowe prowadzi u nas certyfikowany psycholog do spraw uzależnień. Bieżącą opiekę nad pacjentami pełni nasza doświadczona pielęgniarka, a nad ich zdrowiem czuwa lekarz od uzależnień. Ponadto w naszym ośrodku wsparciem i doświadczeniem służy też Prezes Stowarzyszenia Trzeźwość „RODZINA”.

Leczenie uzależnień – dlaczego warto?

Terapia uzależnień w ośrodku Tratwa odbywa się w wysoce komfortowych warunkach i z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań. W kwestii tak ważnej jak walka o lepsze życie warto postawić na ośrodek, który zapewnia swoim pacjentom kompleksową opiekę, na którą składa się wiele czynników, takich jak:

 • profesjonalna kadra o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu;
 • malownicze otoczenie gór sprzyjające wyciszeniu i kojącej bliskości z naturą;
 • położenie w ustronnej okolicy, która zwiększa poczucie prywatności;
 • sprawdzone metody leczenia, które okazały się skuteczne w przypadku wielu naszych dotychczasowych pacjentów;
 • bogata infrastruktura rekreacyjna;
 • wysoki komfort, smaczne posiłki i przytulna atmosfera w całym ośrodku;
 • dostęp do opieki medycznej 24 h na dobę;
 • szeroka oferta pomocy dla osób uzależnionych oraz ich rodzin i bliskich;
 • możliwość podjęcia terapii w trybie stacjonarnym, ambulatoryjnym lub dziennym;
 • zindywidualizowane leczenie uwzględniające stan zdrowotny każdego pacjenta;
 • korzystne ceny za pobyt.

Skorzystaj z leczenia uzależnień w Tratwie i zyskaj kompleksowe wsparcie w osiąganiu trzeźwości

Jeśli pragniesz odzyskać trzeźwość i kontrolę nad swoim życiem, nie ryzykuj, tylko postaw na miejsce, które pomogło już wielu. Prywatny Ośrodek Terapii Leczenia Uzależnień Tratwa w Wiśle zapewnia profesjonalną opiekę doświadczonych psychoterapeutów i lekarzy, skuteczne metody, wysoki komfort pobytu, wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu i spokojne, malownicze otoczenie gór Beskidu.

Poznaj szczegóły naszej oferty lub zadzwoń, by dowiedzieć się więcej i sprawdzić dostępność miejsc w naszym ośrodku.

4.5/5 - (92 głosów)

Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z nami
Zadzwoń : +48666030505