Leczenie odwykowe zamknięte – skuteczny i przyjazny odwyk w Wiśle

Prywatny ośrodek Tratwa w Wiśle prowadzi odwyk zamknięty, skierowany w stronę osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, hazardu, leków lub komputera.  Terapia odwykowa pozwala chorym uświadomić sobie problem z nałogiem i uczy technik radzenia z nim. W otoczeniu pięknej przyrody i w przyjaznej domowej atmosferze, zespół ośrodka dba, aby leczenie odwykowe zamknięte było dopasowane do indywidualnej sytuacji każdego Pacjenta. Chorzy otrzymują profesjonalną pomoc medyczną (w tym pomoc lekarza psychiatry), wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, biorą udział w spotkaniach AA, warsztatach i szeregu zajęć.

Czym jest odwyk?

Odwyk  to zespół działań medycznych i psychologicznych, których celem jest pomoc uzależnionemu w walce z nałogiem. Najczęściej kojarzony jest on z przymusową terapią, na którą są kierowani niektórzy alkoholicy i narkomani. Jednak w rzeczywiści odwyk nie musi odbywać się w ośrodku zamkniętym. Warto jednak podkreślić, że odwyk zamknięty najczęściej przynosi najlepsze efekty, ponieważ chory zostaje „oderwany” od swojego środowiska i trafia w miejsce wolne od pokus. Uzyskuje tutaj kompleksową i całodobową pomoc psychologiczną oraz medyczną, co ułatwia mu przetrwać trudny proces trzeźwienia (związany m.in. z nieprzyjemnymi objawami zespołu abstynencyjnego) i ma większe szanse na całkowite pokonanie nałogu.

Terapia odwykowa pomaga osobom uzależnionym uświadomić sobie problem i pokonać nałóg zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym. W przypadku alkoholizmu, uzależnienia od narkotyków lub silnego uzależnienia od dopalaczy, niezbędna jest detoksykacja organizmu. Dopiero po zakończeniu detoksu, jest rozpoczynana terapia odwykowa.

Co leczymy w ramach odwyku?

Ośrodek Tratwa oferuje prywatny odwyk w Wiśle. Zespół ośrodka zajmuje się kompleksowym leczeniem najczęściej występujących nałogów:

  • Alkoholizmu – uzależnienie od alkoholu etylowego, które zostało sklasyfikowane przez Światową Organizację Zdrowia jako postępująca choroba. Choroba wywołuje negatywne skutki fizyczne i psychiczne, stopniowo wyniszcza organizm, a nieleczona prowadzi do śmierci.
  • Narkomanii – postępująca choroba, której podłożem jest uzależnienie od substancji psychoaktywnych zawartych w narkotykach (kokaina, morfina, heroina, ecstasy i inne). Substancje te wpływają na procesy mózgu, powodują zagrożenie dla zdrowia oraz życia chorego.
  • Uzależnienia od dopalaczy – uzależnienie fizyczne i psychiczne od substancji naturalnych i syntetycznych lub ich mieszanek, które nie zostały sklasyfikowane jako narkotyki.  Problem ten najczęściej dotyczy młodych osób, ponieważ dopalacze są szeroko dostępne. Substancje uzależniają fizycznie oraz emocjonalnie (od stanu, który wywołują).
  • Lekomanii – uzależnienie od przyjmowania farmaceutyków (leków). Nawyk przyjmowania dużych dawek leków bez uzasadnionych powodów zdrowotnych jest chorobą, która rujnuje zdrowie Pacjenta.
  • Uzależnienia od hazardu – według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 hazard to utrata kontroli nad popędami. Do uzależnienia dochodzi, gdy chory czuje nieopanowany przymus gry na pieniądze, a hazard przejmuje kontrolę nad innymi dziedzinami jego życia.
  • Uzależnienia od komputera – wymykające się spoza kontroli, nałogowe korzystanie z komputera, które zastępuje u chorego inne aktywności (obowiązki rodzinne oraz szkolne lub zawodowe, hobby, spotkania z przyjaciółmi).

Cel terapii odwykowej

Terapia odwykowa w ośrodku Tratwa ma na celu kompleksową pomoc w walce z nałogiem oraz naukę życia na trzeźwo. Jej celem jest motywacja i nauka radzenia sobie z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi trudnościami. Podczas spotkań z psychologiem oraz terapii grupowej (spotkania z innymi uzależnionymi, ćwiczenia wspólnie z trenerami oraz terapeutami) Pacjent uczy się, w jaki sposób rozpoznawać własne stany emocjonalne. Poznaje również techniki, które pomogą mu na nie szybko reagować i uzyskiwać wewnętrzną równowagę – bez konieczności sięgania po wspomagacze (alkohol, narkotyki, dopalacze itp.). Ćwiczenia relaksacyjne czy techniki asertywności abstynencyjnej pozwalają nauczyć się, jak nie ulegać pokusom zewnętrznym.

Nasi byli Pacjenci często wskazują, że leczenie odwykowe pozwoliło im nie tylko pokonać nałóg i na nowo nauczyć się żyć bez sięgania po alkohol lub narkotyki, ale i uzyskać wewnętrzny spokój oraz ogólną harmonię. Stali się bardziej pewni siebie, zrównoważeni i szczęśliwi, nauczyli się reagować na trudności stawiane przed nimi przez życie.

Kto odniesie korzyść z terapii odwykowej?

Leczenie odwykowe zamknięte w ośrodku Tratwa to terapia, z której korzyści odniosą wszystkie osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, hazardu, leków lub komputera. W terapii mogą wziąć udział zarówno osoby, które już od wielu lat zmagają się nałogiem, jak i Ci, którzy dopiero poczuli, że z powodu alkoholu lub innych środków bądź zachowań tracą kontrolę nad swoim życiem.

Prywatny odwyk w zamkniętym ośrodku pozwoli nie tylko przetrwać najtrudniejszy czas zespołu abstynencyjnego i uzyskać na tym etapie fachową pomoc medyczną, ale i nauczyć się na nowo cieszyć się życiem – bez sięganie po używki. Spotkania z lekarzem psychiatrą, psychoterapeutą, trenerami i instruktorami pomogą zdobyć szeroką wiedzę na temat rozpoznawania własnych uczuć i stanów emocjonalnych oraz radzenia sobie z nimi. Wsparcie i historie innych osób uzależnionych, którym udało się pokonać nałóg, to doskonała motywacja do podjęcia własnej walki o lepsze życie oraz wolność.

Chorzy rozwijają również umiejętności społeczne, uczą się asertywnych zachowań (niezbędne po powrocie do własnego środowiska, które może kusić alkoholem, narkotykami czy dopalaczami), poszukują nowych pasji, rozwijają pewność siebie.

Korzyści z odwyku w ośrodku Tratwa odnoszą nie tylko osoby uzależnione, ale także ich najbliżsi. Zapewniamy wsparcie dla rodzin osób uzależnionych, uczymy ich w jaki sposób wspierać chorego, a zarazem nie skupiać się jedynie na jego uzależnieniu.

Chcesz pokonać nałóg, zyskać wolność i poprawić jakoś swojego codziennego życia? Prywatny odwyk w ośrodku Tratwa w Wiśle to miejsce, gdzie uzyskasz fachowe wsparcie, poznasz doświadczenia innych uzależnionych i nauczysz się technik radzenia sobie z emocjami oraz trudnymi sytuacjami zewnętrznymi – bez sięgania po alkohol, narkotyki, dopalacze czy leki.