Leczenie uzależnienia od narkotyków

Leczenie uzależnień od narkotyków

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień od narkotyków Tratwa to kameralne i dyskretne miejsce, które udziela pomocy wszystkim osobom walczącym z nałogiem. Narkomania wywołuje bardzo nieprzyjemne objawy fizyczne i psychiczne, bezpośrednio wpływa na stan zdrowia, kondycję emocjonalną oraz inne sfery życia. Nadużywanie środków odurzających powoduje silne uzależnienie i pojawienie się głodu narkotykowego, jest jedną z przyczyn wielu poważnych chorób, a przedawkowanie bardzo często kończy się śmiercią. Profesjonalny odwyk narkotykowy pomaga nauczyć się życia bez sięgania po substancje psychoaktywne.

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień od narkotyków Tratwa to kameralne i dyskretne miejsce, które udziela pomocy wszystkim osobom walczącym z nałogiem. Narkomania wywołuje bardzo nieprzyjemne objawy fizyczne i psychiczne, bezpośrednio wpływa na stan zdrowia, kondycję emocjonalną oraz inne sfery życia. Nadużywanie środków odurzających powoduje silne uzależnienie i pojawienie się głodu narkotykowego, jest jedną z przyczyn wielu poważnych chorób, a przedawkowanie bardzo często kończy się śmiercią. Profesjonalny odwyk narkotykowy pomaga nauczyć się życia bez sięgania po substancje psychoaktywne.

Ośrodek dla uzależnionych Tratwa na Śląsku zapewnia fachową pomoc doświadczonych terapeutów, trenerów i psychologów specjalizujących się w tematyce uzależnień. Plan leczenia układany jest indywidualnie dla każdego Pacjenta, a szeroki wachlarz zajęć pozwala nauczyć się rozpoznawania momentów, gdy sięgamy po środki odurzające i opanować techniki zwalczania pokus. Spotkania ze zdrowiejącymi narkomanami motywują do zmiany i pokazują, że inni byli w stanie pokonać chorobę, a treningi relaksujące i asertywności chronią przed powrotem do nałogu.

Czym jest narkomania?

Narkomanią określa się postępującą chorobę, którą powoduje uzależnienie fizyczne i psychiczne od narkotyków. Termin ten pochodzi od gr. słów: „narke” (odurzenie) oraz „mania” (szaleństwo). Substancje chemiczne, zawarte w narkotykach, bezpośrednio oddziałują na procesy przeprowadzane przez mózg. Narkomania stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia chorego. Uzależnienie od narkotyków często jest efektem wpływu grup rówieśniczych, chęci ucieczki od problemów zewnętrznych i wewnętrznych (frustracja, niskie poczucie wartości, silne przeżywanie porażek itp.).

Objawy uzależnienia od narkotyków

Narkotyki wywołują szereg fizycznych i psychicznych objawów. Symptomy są zależne zarówno od rodzaju przyjmowanych substancji, jak i fazy uzależnienia. Ich nasilenie jest różne u poszczególnych osób (wpływ na to ma m.in. stan zdrowia i kondycja psychiczna).

O początkach uzależnienia od narkotyków świadczą m.in. zaczerwienione oczy i rozszerzone źrenice. Może pojawić się również przewlekły katar, ospałość lub nadpobudliwość oraz charakterystyczny zapach włosów. Kolejnym symptomem jest ciągły niepokój i nadmierne rozdrażnienie.

Kolejna faza uzależnienia charakteryzuje się reagowaniem agresją na próby uświadomienia choroby, sięganiem po używki, aby poradzić sobie z codziennymi problemami oraz utratą kontroli nad ilością zażywanych substancji. Chory powoli traci panowanie nad nałogiem, zaczyna traktować narkotyki jako priorytet w swoim życiu (rezygnuje z hobby czy dodatkowych zajęć, rozluźnia kontakty z dotychczasowymi znajomymi, przestaje dbać o higienę osobistą, zaniedbuje codzienne obowiązki).

Z czasem tolerancja organizmu na narkotyk rośnie, dlatego uzależniony musi sięgać po coraz większe dawki, aby móc uzyskać pożądany efekt. Kolejnym etapem jest pojawienie się głodu narkotycznego (silnego pragnienia zażycia używki, którego narkoman nie jest już w stanie opanować).

Skutki narkomanii

Przyjmowanie narkotyków wiąże się z szeregiem konsekwencji. Zawarte w nich substancje odurzające silnie uzależniają zarówno fizycznie, jak i psychicznie, a ich samodzielne odstawienie staje się niemal niemożliwe.

Narkomania wywołuje negatywne skutki:

 • zdrowotne,
 • psychiczne,
 • społeczne,
 • rodzinne,
 • zawodowe,
 • prawne.

Chory drastycznie chudnie i blednie, pogarszają się mu wyniki badań krwi (substancje chemiczne bezpośrednio wpływają na procesy przeprowadzane przez poszczególne narządy). Nadużywanie narkotyków często przyczynia się do infekcji wirusem HIV i zachorowania na AIDS, zwiększa ryzyko zachorowania na zapalenie płuc, oskrzeli i zatok oraz na wirusowe zapalenia wątroby (typu HBV, HCV, HDV, HAV).

U narkomanów mogą pojawić się również inne schorzenia:

 • choroby skórne (grzybica, świerzb),
 • zawały serca,
 • udary mózgu,
 • zakażenia bakteryjne (najczęściej gronkowiec złocisty),
 • napady padaczkowe,
 • zapalenie opon mózgowych,
 • martwica przegrody nosowej,
 • choroby nerek.

Zwiększająca się tolerancja organizmu na przyjmowane substancje psychoaktywne prowadzi do przedawkowania. Jest to ostre zatrucie organizmu toksynami, które w skrajnych przypadkach (brak udzielenia pomocy medycznej) kończy się śmiercią.

Narkomania pozostawia bardzo silne ślady w psychice i bywa bezpośrednią przyczyną podejmowania prób samobójczych. Uzależnienie bardzo często prowadzi do pojawienia się stanów lękowych oraz zaburzeń (nastroju, osobowości, pamięci, seksualnych i emocjonalnych).

U narkomanów może pojawić się :

 • depresja,
 • nerwica,
 • ostra lub przewlekła psychoza.

Nadużywanie narkotyków negatywnie wpływa na więzi rodzinne – osłabia je, staje się bezpośrednią przyczyną rozwodów i utraty praw rodzicielskich. Życie bliskich bardzo często skupia się wokół nałogu (łagodzenia lub ukrywania jego skutków), co sprawia, że rodzina narkomana staje się dysfunkcyjna. Współmałżonek oraz dzieci popadają we współuzależnienie, które wymaga terapii psychologicznej.

Kolejnym skutkiem narkomanii są problemy społeczne i zawodowe. Uzależniony zaczyna skupiać się wyłącznie na zdobywaniu kolejnej działki, zaniedbuje obowiązki, ma problemy z koncentracją i pamięcią, co często prowadzi do poważnych błędów w pracy, których konsekwencją bywa wypowiedzenie umowy. W przypadku młodszych osób, uzależnienie od narkotyków negatywnie wpływa na sytuację w szkole lub na uczelni (pogorszenie ocen, brak promocji do następnej klasy, skreślenie z listy studentów itp.).

Narkomani zaniedbują relacje społeczne, przestają budować bliższe więzi, dlatego tracą grono znajomych, odwracają się od nich najbliżsi przyjaciele.

Konsekwencją nadużywania narkotyków są również problemy z wymiarem sprawiedliwości. Posiadanie substancji odurzających jest niezgodne z prawem, co powoduje zatargi z policją. Wielu narkomanów dopuszcza się kradzieży, aby zdobyć środki na kolejną działkę. Po jej zażyciu stają się agresywni, powodują awantury i bójki.

Metody leczenia narkomanii

Leczenie uzależnień od narkotyków to złożony i długotrwały proces, który prowadzony jest na kilku płaszczyznach. Skuteczna terapia łączy metody medyczne i psychologiczne („naprawy” wymaga sfera fizyczna, psychiczna, społeczna i moralna).

Pierwszym etapem leczenia silnego uzależnienia od narkotyków jest detoksykacja. Detoks pozwala powoli wyeliminować z organizmu substancje chemiczne pochodzące z narkotyków, poprawić wyniki ogólnych badań i przywrócić równowagę biologiczną. Etap ten przeprowadzany jest pod ścisłą kontrolą lekarską i pozwala uzależnionemu przetrwać najsilniejsze objawy zespołu abstynencyjnego, który towarzyszy po odstawieniu przyjmowanych środków.

Terapia uzależnionych od narkotyków najczęściej prowadzona jest w ośrodkach zamkniętych i może trwać od 4 tygodni nawet do 2 lat (leczenie długoterminowe).

Ośrodek dla uzależnionych może zastosować m.in. metody:

 • medyczną – kuracje polegające na detoksie, stopniowym podawaniu substytutów substancji odurzającej (terapia substytucyjna), psychoterapii i indywidualnych konsultacji psychologicznych,
 • integralną – połączenie terapii psychologicznej, pomocy ambulatoryjnej, farmakoterapii oraz założeń społeczności terapeutycznych,
 • wspólnotowo-resocjalizacyjną – terapia w ośrodkach zamkniętych polegająca na nauce funkcjonowania w grupie bez narkotyków (wspólna nauka i praca, spotkania z psychologiem i grupą wsparcia),
 • poznawczo-behawioralną – uzależniony spotyka się z terapeutą, uczy rozpoznawać emocje towarzyszące chęci sięgnięcia po narkotyk i poznaje metody, które pozwolą mu zwalczyć tę pokusę,
 • duchową (np. program 12 kroków, który uczy asertywności i wytrwania w abstynencji).

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień od narkotyków Tratwa prowadzi:

 • 2 tygodniowy turnus motywacyjny,
 • terapię stacjonarną trwającą 4 tygodnie,
 • terapię stacjonarną trwającą 8-12 tygodni.

2 tygodniowy turnus motywacyjny to doskonała okazja zarówno dla osób, które chcą uzyskać fachową pomoc w diagnozie uzależnienia od narkotyków i porady dotyczące dalszej terapii, jak i dla narkomanów, którym udało się już pokonać chorobę, ale obawiają się jej nawrotu. Podczas turnusu zapewniamy m.in. zwolnienie chorobowe L4, badania lekarskie, detoks (w razie potrzeby) oraz zajęcia grupowe i opiekę psychologiczną.

Terapia stacjonarna (4 tygodnie) to turnus pozwalający zdiagnozować problem i dobrać osobisty plan terapii (OPT). Pacjentom zapewniamy pomoc lekarską, detoks oraz szereg zajęć terapeutycznych (indywidualne, grupowe). Celem turnusu jest uświadomienie sobie choroby i nauka życia w całkowitej abstynencji.

Terapia stacjonarna (8-12 tygodni) to przedłużony turnus w ośrodku, którego celem jest przerwanie ciągu, zwalczenie objawów głodu narkotykowego i całkowita abstynencja. Osoba uzależniona od narkotyków przechodzi detoks, a następnie bierze udział w zajęciach opartych o OPT (m.in. treningi asertywnych zachowań abstynenckich, treningi relaksacyjne, konsultacje psychologiczne, terapia grupowa pozwalająca na wymianę doświadczeń z innymi chorymi).

O ośrodku

Ośrodek leczenia uzależnień od narkotyków Tratwa prowadzi odwyk narkotykowy na Śląsku (Wisła). Nasza placówka jest miejscem, które pomaga osobom uzależnionym pokonać nałóg i nauczyć się żyć bez sięgania po środki odurzające. Placówka, położona wśród pięknych krajobrazów Beskidu Śląskiego, zapewnia doskonałe warunki do walki o lepsze życie.

W ofercie posiadamy krótsze turnusy motywacyjne oraz regularne turnusy stacjonarne (od 4 do 12 tygodni), które pozwolą, pod okiem specjalistów, pokonać najtrudniejsze chwile głodu narkotykowego, oczyścić organizm z toksyn i pracować nad sposobami radzenia sobie z codziennością bez sięgania po narkotyki.

Kim jesteśmy?

Tratwa to zespół doświadczonych specjalistów zajmujących się leczeniem nałogu narkotykowego. Nad Pacjentami opiekę obejmują lekarze i pielęgniarki, terapeuci, trenerzy oraz psycholodzy. Czuwamy nad stanem zdrowia osoby uzależnionej, wspólnie opracowujemy plan terapii i dobieramy zajęcia mające na celu naukę satysfakcjonującego życia w abstynencji. Terapia w ośrodku zapewnia wsparcie osób, które również walczyły z nałogiem i udało się im go pokonać, co dla wielu chorych jest doskonałą motywacją do zmian.

Dlaczego warto zaufać Tratwie?

Tratwa to Centrum leczenia uzależnień od narkotyków. Stworzyliśmy kameralne, bezpieczne i wolne od pokus miejsce, ponieważ doskonale wiemy, że pokonanie narkomanii jest bardzo trudne. Pacjentom zapewniamy fachową pomoc medyczną, psychologiczną i terapeutyczną. Zdajemy sobie sprawę, że każdy przypadek jest inny, dlatego plan terapeutyczny zawsze jest układany indywidualnie. Dodatkowo prowadzimy bezpłatne konsultacje dla najbliższych osoby uzależnionej.

Gwarantujemy komfortowe warunki pobytu (pokoje 1- i 2-osobowez z dostępem do Internetu, smaczne posiłki, owoce i słodycze, siłownia, sauna, basen, grill). Organizujemy wycieczki górskie, spacery brzegami Wisły, zajęcia z jazdy konnej, wyjazdy do pobliskiego Ustronia i Cieszyna oraz inne atrakcje, aby Pacjenci mogli odzyskać radość życia i na nowo odkryć przyjemne sposoby spędzania czasu.

Masz problem z narkotykami lub ktoś z Twoich bliskich jest uzależniony? Pamiętaj, że w walce z nałogiem każdy dzień ma ogromne znaczenie. Skontaktuj się z ośrodkiem Tratwa i uzyskaj fachową pomoc.