Leczenie alkoholizmu

Cierpisz z powodu alkoholu i szukasz pomocy dla siebie lub swoich bliskich? Prywatny Ośrodek Leczenia Alkoholizmu Tratwa umożliwi Ci skuteczne leczenie uzależnienia od alkoholu. Usytuowany w samym sercu Beskidu Śląskiego, nasz ośrodek gwarantuje komfortowe warunki i profesjonalną terapię, która pomoże Ci stanąć na nogi i cieszyć się swoim życiem. Dowiedz się, czym jest uzależnienie od alkoholu, ile trwa leczenie alkoholizmu i jak ten proces wygląda, jakie są przyczyny, skutki i objawy choroby alkoholowej, jakie są sposoby leczenia alkoholizmu, na czym polega terapia dla alkoholików. Sprawdź, jak pomóc alkoholikowi i na jaką pomoc liczyć może jego rodzina.

Terapia i leczenie alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu – informacje o nałogu

Światowa Organizacja Zdrowia określa alkoholizm jako postępującą chorobę, która powoli wyniszcza organizm, a nieleczona może prowadzić do śmierci. Uzależnienie od alkoholu powoduje spowolnienie funkcji układu nerwowego, daje fizyczne i psychiczne objawy, które zmuszają alkoholika do sięgania po kolejne dawki napojów wysokoprocentowych. Choroba alkoholowa wywołuje szereg negatywnych skutków społecznych, socjalnych i psychologicznych.

Leczenie alkoholizmu – kiedy udać się na terapię? – objawy

Wiele osób pijących ma tendencję do zaprzeczania problemowi i przyznaje się do uzależnienia dopiero wtedy, gdy alkohol jawnie niszczy ich zdrowie, psychikę i relacje. Aby móc zburzyć iluzję alkoholika o jego kontroli nad sytuacją, warto porównać jego zachowanie i obiektywne objawy uzależnienia alkoholu.

Najczęstsze objawy alkoholizmu to:

 • głód alkoholowy – ciągłe i niepohamowane łaknienie alkoholu,
 • rosnąca tolerancja na działanie alkoholu – uzależniony musi sięgać po coraz większe dawki, aby móc uzyskiwać efekty takie same jak wcześniej,
 • skoncentrowanie życia wokół alkoholu – dla osoby uzależnionej alkohol staje się najważniejszy, całą swoją energię skupia na jego zdobywaniu i spożywaniu.
 • rezygnacja z dotychczasowego hobby,
 • zaniedbywanie relacji,
 • nie wywiązywanie się z obowiązków,
 • zaburzenia świadomości i pamięci – alkoholik doznaje „dziur w pamięci”, po alkoholu działa on poza świadomością,
 • wahania nastrojów – uzależniony wykazuje agresję, może być smutny lub wpadać w depresję,
 • sięganie po alkohol mimo wiedzy, że jest on szkodliwy dla zdrowia i negatywnie wpływa na życie (np. niemożność rezygnacji z picia mimo utraty prawa jazdy, kłopotów z policją, zwolnienia z pracy, zerwania kontaktów przez rodzinę i znajomych),
 • „picie na klin” – sięganie po alkohol w celu złagodzenia skutków wcześniejszego picia,
 • objawy zespołu abstynencyjnego.

Już 3 z powyższych objawów mogą świadczyć, że chory jest alkoholikiem i wymaga profesjonalnego leczenia alkoholizmu.

Jak leczyć alkoholika?

Alkoholizm jest chorobą, którą trzeba leczyć przy wsparciu specjalistów. Ponieważ leczenie alkoholizmu w domu jest nieskuteczne, a na leczenie w państwowych placówkach zwykle trzeba czekać, obecnie najlepszą alternatywę zapewniają prywatne specjalistyczne ośrodki leczenia uzależnień. Leczenie uzależnienia od alkoholu to intensywna stacjonarna terapia dla alkoholików lub krótki turnus motywacyjny.

Warunkiem leczenia alkoholika jest abstynencja. Przed rozpoczęciem terapii konieczne jest całkowite odstawienie alkoholu oraz odtruwanie organizmu (detoks alkoholowy).

Terapia alkoholowa – skuteczne leczenie alkoholizmu

Terapia alkoholowa składa się z psychoterapii indywidualnej i grupowej. Odbywa się w ramach kilku etapów i stosuje rozmaite techniki i metody leczenia alkoholizmu. Uwzględnia też często wsparcie farmakologiczne chorych, zwłaszcza w początkowym okresie. Należy podkreślić, że leczenie z alkoholizmu podczas terapii polega na przygotowaniu Pacjenta do dalszej samodzielnej walki, nie zaś na całkowitym wyleczeniu go z nałogu, gdyż uzależnienie od alkoholu trwa do końca życia.

Leczenie alkoholizmu – etapy

Terapia dla alkoholików to proces, który rozwija się stopniowo w oparciu o ustalone ramy. Najważniejsze kroki w terapii uzależnień to:

 • uświadomienie sobie problemu przez chorego – uzależniony musi sam przed sobą (i przed terapeutą) przyznać, że jest alkoholikiem i potrzebuje pomocy;
 • diagnostyka – psychoterapeuta przeprowadza z chorym wywiad i stosuje testy psychologiczne, zaś lekarz zleca podstawowe badania, w tym badanie krwi, EKG, badania USG narządów wewnętrznych;
 • dobór optymalnego sposobu terapii w oparciu o dane dotyczące fazy choroby, stanu fizycznego i kondycji psychicznej osoby uzależnionej;
 • praca z chorobą alkoholową pod okiem psychoterapeuty – nauka analizy i regulacji własnych emocji. Etap ten obejmuje psychoterapię indywidualną, grupową oraz różne warsztaty (np. asertywności abstynenckiej, technik relaksacji);
 • przygotowanie indywidualnego programu do stosowania po terapii dla alkoholików w ośrodku zamkniętym – ustalenie źródeł motywacji chorego do życia w trzeźwości, zalecenie elementów terapii podtrzymującej, w tym mityngów alkoholowych, spotkań grup wsparcia czy indywidualnych spotkań z terapeutą. Grupy AA są bardzo popularne, a w takich spotkaniach można uczestniczyć w miejscu zamieszkania.

Po zakończonym leczeniu chorzy mogą również korzystać z krótkich turnusów motywacyjnych w ośrodkach terapii uzależnień.

Leczenie alkoholizmu – ile trwa?

Leczenie uzależnienia od alkoholu to złożony i długotrwały proces. Trudno jednoznacznie określić, jak długo trwa terapia alkoholików, ponieważ zależy to od fazy alkoholizmu, indywidualnej motywacji Pacjenta do abstynencji, wsparcia najbliższych.

Prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu Tratwa oferuje:

 • 2 tygodniowy turnus motywacyjny,
 • terapię stacjonarną (4 tygodnie),
 • terapię stacjonarną (8-12 tygodni).

Należy mieć świadomość, że wraz zakończeniem turnusu w ośrodku zamkniętym, rozpoczyna się walka o dalsze życie w trzeźwości.

Metody leczenia alkoholizmu

Leczenie choroby alkoholowej to długotrwała terapia, której celem jest zmotywowanie chorego do pokonania nałogu i nauka dobrych zachowań abstynenckich. Każdy Pacjent wymaga kompleksowego podejścia, stąd różne sposoby leczenia alkoholizmu. Terapia dla alkoholików może obejmować:

 • spotkania grupowe (ćwiczenia i zadania rozwijające umiejętności społeczne, uczące pokonywania trudności bez sięgania po alkohol),
 • wsparcie grupy AA,
 • spotkania indywidualne z psychologiem,
 • treningi (kontrolowania złości, umiejętności społecznych, kontaktów interpersonalnych),
 • naukę technik relaksacyjnych i medytacji,
 • obserwację własnych zachowań,
 • warsztaty terapeutyczne (wspólne mieszkanie w ośrodku, praca, wspieranie się w życiu bez nałogu).

Leczenie alkoholizmu – stosowane techniki

Specjalistyczna kadra psychoterapeutów w naszym ośrodku stosuje sprawdzone techniki wywodzące się z różnych gałęzi psychologii.

Leczenie dla alkoholików w Tratwie wykorzystuje:

 • terapię racjonalno-emotywną,
 • terapię behawioralno-poznawczą,
 • medytację i techniki relaksacyjne,
 • zagadnienia terapii egzystencjonalnej,
 • techniki interpersonalne z elementami psychodramy,
 • treningi TZA-ART (kontrolowanie złości),
 • model społeczności terapeutycznej,
 • technikę opisywania pojawiających się emocji i ich późniejszej analizy.

Przymusowe leczenie alkoholizmu

Zdesperowane rodziny często pytają, jak pomóc alkoholikowi, który nie chce się leczyć. W wyjątkowych sytuacjach w Polsce możliwe jest przymusowe leczenie alkoholizmu. Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych przyjmują wnioski o skierowanie na przymusowy odwyk od alkoholu.

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, bliscy alkoholika powinni w tym celu zgromadzić dokumentację potwierdzającą, że spożywanie przez niego alkoholu:

 • prowadzi do rozpadu funkcjonowania rodziny,
 • wpływa negatywnie na osoby małoletnie,
 • prowadzi do zaniedbywania obowiązków pracowniczych,
 • powoduje częste zaburzanie porządku publicznego.

Jeśli chory oficjalnie odmówi dobrowolnemu poddaniu się terapii, komisja kieruje go na przymusowe badanie do biegłego sądowego. Po rozważeniu opinii biegłego, sąd rejonowy może orzec przymusowe leczenie alkoholika. Maksymalnie trwa ono 2 lata i jest prowadzone w ośrodku zamkniętym.

Wniosek do gminy lub prokuratury mogą złożyć nie tylko partnerzy czy dorosłe dzieci alkoholika, ale także osoby z MOPS-u czy dalsza rodzina, która widzi, że bliscy uzależnionego potrzebują pomocy.

Niestety, postępowanie o przymusowe leczenie alkoholika jest żmudne, a po zapadnięciu wyroku trzeba czekać na miejsce w państwowym ośrodku odwykowym – często przez wiele miesięcy.

Leczenie alkoholizmu – i co dalej?

Terapia alkoholizmu może przynieść bardzo dobre efekty i zmotywować chorego do życia w trzeźwości, ale bardzo ważne jest przestrzeganie zasad, które zostały opracowane dla zdrowiejących alkoholików.

Alkoholik po terapii powinien bezwzględnie:

 • odmawiać, gdy jest częstowany napojami alkoholowymi – słowa „nie piję” (bez tłumaczenia się z sytuacji) są najlepszym rozwiązaniem zalecanym przez trenerów asertywności,
 • informować bliskich i środowisko, którym się na co dzień otacza o swoim problemie z alkoholem,
 • nie kupować alkoholu (także na prezent), zrezygnować z jego obecności w domu i nie polewać alkoholu podczas spotkań rodzinnych czy towarzyskich,
 • odciąć się od osób i miejsc kojarzących mu się z nałogiem (znajomych „od kieliszka”, ulubionych pubów),
 • w miarę możliwości zrezygnować z wizyt w lokalach podających alkohol,
 • unikać nietrzeźwych,
 • skupić się na kontaktach z osobami, które wspierają go w walce z nałogiem,
 • zrezygnować z kosmetyków, słodyczy czy deserów z dodatkiem alkoholu (alkoholik po terapii może poczuć niepohamowany głód alkoholowy w reakcji na sam zapach alkoholu),
 • poinformować lekarza o abstynencji, aby znalazł zamienniki leków bez dodatku alkoholu,
 • nie dopuszczać do odwodnienia organizmu,
 • uczestniczyć w mityngach i grupach wsparcia, korzystać z pomocy grup abstynenckich.

Alkoholik po terapii musi mieć świadomość, że alkoholizm jest chorobą nieuleczalną i strzec się przed nadmiernym optymizmem, gdyż często prowadzi on do złagodzenia samodyscypliny i powrotu do nałogu.

Wybierz leczenie alkoholizmu w Tratwie i odbij się od dna

Cierpisz z powodu alkoholu i potrzebujesz pomocy? Ktoś z Twoich bliskich choruje i chcesz wiedzieć, gdzie leczyć alkoholizm? Prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu Tratwa pomaga osobom tonącym w uzależnieniach odbić się od dna i cieszyć się trzeźwym życiem. Gwarantujemy też bezpłatne wsparcie dla bliskich alkoholika.

Nasz profesjonalny zespół będzie czuwać nad bezpieczeństwem chorego i pomoże odzyskać kontrolę nad własnym życiem, nauczyć się pokonywać codzienne trudności bez sięgania po alkohol. Do pozytywnych zmian w życiu zmotywują Cię dodatkowo bogaty plan zajęć dodatkowych, komfortowe warunki pobytu i otoczenie Gór Beskidu Śląskiego.

Wiemy, jak leczyć alkoholizm – pomogliśmy już wielu. Przekonaj się, jak skuteczna jest terapia dla alkoholików w naszym ośrodku leczenia uzależnień. Skontaktuj się z nami i sięgnij po swoją szansę na nowy start.

4.2/5 - (474 votes)