Czy po wyjściu z ośrodka trzeba kontynuować leczenie?

Czy po wyjściu z ośrodka trzeba kontynuować leczenie?

Alkoholizm to choroba, która dotyka wielu sfer życia chorego, degraduje jego psychikę i organizm, niszczy więzi społeczne, a także odseparowuje go od reszty społeczeństwa. Każdy człowiek uzależniony od alkoholu ma jednak szansę na wyjście z nałogu, pod warunkiem, że skorzysta z pomocy specjalistów, zacznie uczęszczać na terapię oraz będzie miał w sobie silna wolę.

Zakończenie terapii, co dalej?

Nawrócony alkoholik kończy terapię, jaką przechodził w ośrodku zamkniętym i wraca do normalnego życia wśród bliskich i znajomych. Niezwykle ciężko jest wtedy pozostać mu abstynentem, gdy alkohol jest dostępny wszędzie, a sesje terapeutyczne dawno się skończyły. Dlatego w efektywnym wyjściu z alkoholizmu potrzebna jest dalsza współpraca ze specjalistą w postaci dalszego kontynuowania terapii lub zapisanie się do klubu AA. Na spotkania tejże grupy przychodzą osoby trzeźwiejące, które chcą zerwać z nałogiem. Uczestnicy spotkań, poprzez wzajemne zrozumienie, wspierają się i starają wytrwać w abstynencji jak najdłużej. Nad przebiegiem terapii grupowej może czuwać specjalista, który uefektywni leczenie na przykład poprzez naukę specjalnych technik, takich jak umiejętność trzeźwego patrzenia na świat czy radzenie sobie ze stresem.

Kontynuowanie terapii po wyjściu z ośrodka to najlepszy z możliwych sposobów na pozostanie abstynentem.

5/5 - (1 vote)