Czym są dopalacze?

Czym są dopalacze?

Niebywale groźne dla zdrowia, rujnujące psychikę i niebezpiecznie zmieniające postrzeganie rzeczywistości – dopalacze – to współczesna plaga, bardzo niebezpieczna, bo wyjątkowo trudna do określenia.

Czym są dopalacze?

Dopalacze należą do grupy silnie oddziałujących substancji psychoaktywnych, często o złożonym i trudnym o zidentyfikowania składzie. W ich skład mogą wchodzić zarówno związki chemiczne pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznego. Nieustannie pojawiające się modyfikacje tych substancji sprawiają, że w zasadzie trudno jednoznacznie określić ich skład. Wiadomo tyko, że prowadzą nie tylko do uzależnienia, ale mogą również spowodować trwałe uszkodzenie narządów, a nawet śmierć osoby zażywającej.

Działanie dopalaczy

Ze względu na ich różnorodność i pojawiające się nowe odmiany można wyłącznie ogólnikowo przedstawić skutki ich działania. Do najczęstszych należy nadmierne pobudzenie psychofizyczne, agresja czy halucynacje i zmiana świadomości oraz postrzegania. Niektóre działają podobnie jak amfetamina czy marihuana, ale najczęściej powodują szybkie zmiany nastrojów i zaburzenia w percepcji. Ponadto dopalacze zaburzają prawidłowe działanie układu nerwowego, mózgu, serca czy motoryki.

Dopalacze a prawo

Próby egzekwowania zakazu handlu i zażywania dopalaczy niestety ciągle są mało skuteczne. W świetle znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu narkomani ich sprzedaż jest zakazana w Polsce, nie mniej jednak nie obejmuje ona sprzedaży internetowej. Co więcej, nieustanne zmiany składu substancji sprawiają, że bardzo często nowe dopalacze sprytnie omijają istniejące już prawo. Bezspornie nie istnieją legalne dopalacze, a wszelkiego rodzaju tzw. „produkty kolekcjonerskie” są jedynie próbą ominięcia prawa.

Modyfikacje zabronionych substancji psychoaktywnych i niejasny skład dopalaczy sprawia, że są one poza jakąkolwiek ochroną, a to z kolei oznacza, że sięgając po dopalacze, zażywający staje się automatycznie testerem produktu ryzykującym swoim życiem.

Rate this post