Ile trwa leczenie na odwyku ?

Ile trwa leczenie na odwyku ?

Warunkiem zerwania z nałogiem jest zastosowanie trzech elementów: najpierw detoksykacji organizmu, a następnie równoczesnego utrzymywania abstynencji oraz korzystania z terapii uzależnień. Nawet po wyjściu z ośrodka należy kontynuować leczenie nałogu, wybierając się na spotkania grup osób uzależnionych lub prowadząc rozmowy z psychoterapeutą.

Odwyk – ile czasu?

Jeżeli za odwyk przyjmiemy ogół czasu spędzonego w specjalnym ośrodku, gdzie przeprowadzany jest detoks, a następnie terapia, to okres pobytu osoby uzależnionej będzie zależał od kilku decydujących czynników. Wśród nich wyróżniamy motywację osoby uzależnionej do pokonania nałogu, stopień uzależnienia, efektywność leczenia oraz wsparcie okazywane przez członków najbliższego otoczenia.

Etap oczyszczania organizmu z toksyn i resztek substancji odurzających trwa około 3 dni. Następnie chory może zgodzić się na rozpoczęcie pobytu motywacyjnego, który zajmuje od tygodnia do dwóch. Po wyrażeniu zgody na terapię, osoba uzależniona bierze udział w zajęciach indywidualnych i grupowych. Dla alkoholików okres leczenia w ośrodku zamkniętym wynosi najczęściej przynajmniej 8 tygodni. Z kolei dla narkomanów i lekomanów czas ten to minimum 12 tygodni. Pamiętajmy, że do utrzymania abstynencji potrzebna jest terapia podtrzymująca, na którą składa się przede wszystkim terapia w grupach.

Rate this post