Jak wspierać członków rodziny osoby uzależnionej?

Jak wspierać członków rodziny osoby uzależnionej?

Uzależnienie to choroba ciężka zarówno dla osoby, której dotyczy ono bezpośrednio, jak i jej najbliższego otoczenia. Mowa tutaj przede wszystkim o rodzinie, która cierpi poprzez nietrzeźwe zachowanie i odrealnienie jednego z jej członków. Po pewnym czasie dochodzi do powstania współuzależnienia, przez co pomoc ze strony psychologa potrzebna jest obydwóm stronom.

Formy wsparcia dla rodziny uzależnionego

Nałóg jednego z członków rodziny często podobny jest do swego rodzaju tyranii, gdzie tryb życia chorej osoby warunkuje codzienność całej rodziny. Taki stan rzeczy jest niezwykle destruktywny, gdyż często stanowi ciche przyzwolenie na występowanie uzależnienia. Najważniejsze, aby dać do zrozumienia osobie uzależnionej, że musi ona ponosić konsekwencje swoich czynów oraz powinna przystosować się do trybu życia rodziny.

Nie warto kontrolować nałogu, stosować gróźb czy rozładowywać swoje negatywne emocje na uzależnionej osobie. Zamiast tego możemy dać jej motywację do podjęcia walki z nałogiem. Osoby będące w bliskim kontakcie z uzależnionym powinny szukać wsparcia w specjalnych placówkach. Najczęściej oferowaną formą pomocy są indywidualne lub grupowe spotkania terapeutyczne. Uczęszczając na nie, zdobywa się wiedzę niezbędną do poprawnego postępowania z uzależnionym, przy jednoczesnym zachowaniu właściwej postawy wobec samego siebie.

Rate this post