Trzy legaty zdrowienia z AA (Anonimowi Alokoholicy)

Trzy legaty zdrowienia z AA (Anonimowi Alokoholicy)

W Wielkiej Księdze, kluczowej książce Anonimowych Alkoholików, opisano ambicje każdego AA w następujący sposób: „Prawdziwym naszym celem jest przygotowanie się do jak najlepszego służenia Bogu i stanie się użytecznym dla ludzi”. Cytat ten może być zaskakujący, ponieważ nie ma w nim nic o alkoholu, ani o abstynencji. AA zawsze jednak twierdzą, że do pełnego zdrowienia samo niepicie jest warunkiem niewystarczającym. W życiu alkoholika poczucie szczęścia, zadowolenia i dobrostanu ma pojawić się dzięki nawiązaniu kontaktu z Siłą Wyższą, która dla każdego AA może oznaczać coś innego. Drugim filarem gwarantującym poczucie szczęścia ma być dobrowolna praca na rzecz zdrowienia innych ludzi z alkoholizmu. Zasady zdrowienia, które mają skutkować realizacją ambicji AA podsumowano w trzech legatach AA, które brzmią: „Zdrowienie, Jedność, Służba”.

Dzięki stosowaniu 12 Kroków poszczególni AA mogą zdrowieć z alkoholizmu. Przestrzeganie 12 Tradycji ma gwarantować jedność Wspólnoty. 12 Koncepcji reguluje zasady pełnienia służby w AA. We Wspólnocie tej nie ma bowiem osób pełniących jakiekolwiek funkcje. Są za to osoby pełniące różnego rodzaju służby, dzięki którym mogą zdrowieć. Np. ktoś podejmuje się służby skarbnika na grupie. Wyobraźmy sobie, że oddajemy pod opiekę pieniądze alkoholikowi, który jeszcze jakiś czas temu przepijał je wszystkie. Ktoś inny podejmuje się służby prowadzenia mityngów, pomimo tego że jest osobą bardzo nieśmiałą. Tak więc dzięki służbie w AA można nabyć (nauczyć się) wielu kompetencji miękkich, bardzo przydatnych w pracy (np. umiejętność asertywnego prowadzenia rozmowy, punktualność, rzetelność itp.).

Do czego mogą być pomocne Tradycje i Koncepcje AA w rodzinie? Są pacjenci, którzy mówią że Wspólnota stała się dla nich drugą rodziną. Faktycznie, każda rodzina stanowi taką mini-wspólnotę. 1 Tradycja AA zaczyna się zdaniem „nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze…” Czy życie w rodzinach, zakładach pracy i ogólnie w społeczeństwie nie byłoby lepsze gdyby więcej osób kierowało się tą zasadą? Kolejna Tradycja, tym razem 8, mówi: „Działalność we wspólnocie AA powinna na zawsze pozostać honorowa; dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA”. Tradycję tę interpretuję jako zaproszenie do tego, aby wykonywać rożne rzeczy w swojej rodzinie zupełnie bezinteresownie. Nie myślę tutaj tylko o nagrodach finansowych, ale zwyczajnych czynnościach w rodzinie jak zrobienie komuś herbaty czy kawy bez oczekiwania rewanżu.

W podobnym tonie utrzymane są Koncepcje AA. Na przykład Koncepcja 4 mówi o prawie do uczestnictwa. We wspólnocie każdy osoba pełniąca służbę ma prawo do uczestniczenia w decyzjach proporcjonalnie do ponoszonej przez siebie odpowiedzialności. Koncepcja 5 mówi o prawie do apelacji, oraz o konieczności wysłuchania osób będących w mniejszości. Koncepcja 9 potwierdza, że „dla naszego przyszłego funkcjonowania i bezpieczeństwa nieodzowne jest dobre przywództwo w służbach…”. Koncepcja 10 określa, że „za każdą służbą w jednakowym stopniu powinny wiązać się odpowiedzialność i uprawnienia, których zakres powinien być zawsze wyraźnie określony”. Jak widać koncepcje te nadają pewien ład i mogą być pomocne w kształtowaniu wzajemnych relacji w rodzinie czy miejscu pracy. Na przykład rodzice mogą uwzględnić opinię swoich dzieci w sprawach dotyczących całej rodziny, ale z wyraźnym autorytetem i przywództwem osób dorosłych w rodzinie.

Podsumowując, zdrowienie w AA i pozostałych wspólnotach 12 Kroków nie musi ograniczać się tylko do samych kroków i czysto duchowego charakteru. Dopiero zdrowienie w oparciu o trzy legaty może przynieść poprawę relacji z samym sobą, rodziną i współpracownikami.

Rate this post