Jak wygląda i na czym polega terapia uzależnień w ośrodku?

Nasza oferta skierowana jest wyłącznie dla osób dorosłych. Specjalizujemy się w terapii pacjentów uzależnionych od alkoholu, narkotyków w tym dopalaczy oraz hazardu.

Pracujemy w nurcie poznawczo-behawioralnym. Terapia prowadzona jest w formie psychoedukacji grupowej i indywidualnej. Każdemu pacjentowi indywidualnie dobierany jest program przez terapeutę prowadzącego. Dodatkowo pacjenci mają możliwość kontaktu z osobami trzeźwiejącymi -absolwentami naszego ośrodka, poprzez uczestnictwo w cotygodniowych mitingach AA, które odbywają się na terenie naszego ośrodka. Organizujemy sesje rodzinne oraz pomoc osobom współuzależnionym.

Nasi absolwenci mają możliwość bezpłatnych konsultacji po ukończeniu terapii zasadniczej.

Obszary psychoterapeutyczne, które są realizowane w trakcie terapii:

 1. Jak radzić sobie z wyzwalaczami,
 2. Co przeszkadza w uznaniu bezsilności wobec choroby?
 3. Fakty i mity dotyczące uzależnienia
 4. Wpływ alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na organizm
 5. Fazy rozwoju uzależnienia
 6. Fazy terapii
 7. Objawy uzależnienia
 8. Trening intrapresonalne- poznanie siebie
 9. Trening intrapersonalny- umiejętności konieczne do satysfakcjonującego funkcjonowania w w życiu na trzeźwo.
 10. Symptomy upośledzenia kontroli picia, grania, zażywania
 11. Zyski i straty mojego uzależnienia
 12. Zasada 24h
 13. Program HALT
 14. Zalecenia dla zdrowiejących uzależnionych
 15. Mechanizmy obronne osób uzależnionych
 16. Głód i sposoby radzenia sobie z nim
 17. Uczucia i emocje- umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z nimi
 18. Nawrót choroby
 19. Wstyd i poczucie winy
 20. Żal po stracie
 21. Rodzina dysfunkcyjna
 22. Role dzieci w rodzinie z problemem uzależnienia
 23. Przemoc w rodzinie
 24. Uzależnienie jako choroba duszy
 25. Planowanie trzeźwego życia
 26. Złość i sposoby jej wyrażania
 27. Sygnały ostrzegawcze przed nawrotem choroby
 28. Psychodrama i psychozabawa
 29. Trening asertywnych zachowań abstynenckich

Pacjenci poprzez identyfikację z innymi trzeźwiejącymi osobami kształtują swoją nową tożsamość jako osoby uzależnionej i rozpoznają własne objawy uzależnienia dzięki czemu dokonują zmiany w swoim myśleniu i postrzeganiu siebie w otaczającym go świecie. Praca swoją opieramy na dostosowaniu osobistego planu terapii w zależności od potrzeb każdego człowieka.