Nasi terapeuci

Mgr  Marcin Wicher – psychoterapeuta

Mgr Marcin Wicher – psychoterapeuta

Jestem specjalistą terapii uzależnień KBPN ( nr certyfikatu SP/1023/2014), trenerem umiejętności psychospołecznych i magistrem pedagogiki. Od 2004 roku pracuję z osobami uzależnionymi. Prowadzę terapię indywidualną i grupową. Na przestrzeni lat pracowałem w placówkach ambulatoryjnych oraz stacjonarnych. Zajmowałem się terapią krótko i długoterminową, psychoedukacją i profilaktyką. Jestem zwolennikiem czerpania wiedzy z książek, a mądrości z doświadczenia. W swojej pracy kładę nacisk na budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości osób , z którymi pracuję oraz na zwiększenie ich samoświadomości prowadzącej do realnego poczucia sprawczości i pozytywnej samooceny. Jestem głęboko przekonany o potrzebie indywidualnego podejścia do każdego człowieka. Lubię żeglować i jeździć na motocyklu.

Mgr Elżbieta Kowalczyk-Kopera – psychoterapeutka

Mgr Elżbieta Kowalczyk-Kopera – psychoterapeutka

Jestem absolwentką WSP TWP w Warszawie na wydziale pedagogiki resocjalizacyjnej i pomocy społecznej oraz ukończyłam studium Terapii Uzależnień w Polsko – Niemieckim Instytucie  Terapii Uzależnień Błękitny Krzyż . Posiadam również szereg szkoleń organizowanych przez PARPA oraz Polsko Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień. Od wielu lat pracuję z młodzieżą i dorosłymi uzależnionymi od wszelakich substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Pracuję również terapeutycznie z rodzinami osób uzależnionych. Posiadam doświadczenie w pracy zarówno w ośrodkach ambulatoryjnych jak i stacjonarnych. Prowadzę zajęcia grupowe w ramach grup terapeutycznych , warsztatów , grup psychoedukacyjnych .Moja praca jest poddawana stałej superwizji.Prywatnie jestem mamą dwóch synów oraz posiadaczką psa oraz kota. W wolnych chwilach uwielbiam chodzić po górach i pielęgnować ogródek .

Ryszard Głowiński – Prezes Stowarzyszenia Trzeźwość „RODZINA”

Ryszard Głowiński- Prezes Stowarzyszenia Trzeźwość „RODZINA”

Jestem długoletnim członkiem i prezesem Ustrońskiego Stowarzyszenia Trzeźwość „RODZINA”, trzeźwym alkoholikiem od ponad 16-tu lat. Na terenie Ustronia i okolic promuję trzeźwy styl życia poprzez działalność charytatywną i prowadzenie mitingów AA. Działam również w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”. Prywatnie jestem żonaty mam dwójkę dzieci i dzięki trzeźwości wiodę szczęśliwe życie.

Mgr Barbara Schwarz – psycholog , psychoterapeuta

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który ukończyłam w 2014 roku uzyskując tytuł magistra psychologii. W latach 2013-2015 uczestniczyłam w szkoleniu akredytowanym przez PARPA w programie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego przy Polsko – Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień.

Barbara Schwarz - psychoterapeutka

W 2016 roku ukończyłam podyplomowe studia z zakresu neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej w ujęciu praktycznym na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. W swojej pracy zawodowej zajmuje się zarówno zagadnieniami z dziedziny neuropsychologii jak również psychoterapią osób uzależnionych, a także członków ich rodzin. Do tej pory pracowałam w klinice neurologicznej w charakterze neuropsychologa, różnych placówkach leczenia uzależnień jako terapeuta, a także w ośrodkach świadczących pomoc osobom potrzebującym szybkiej interwencji kryzysowej. Swoją wiedzę systematycznie poszerzam biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. W swojej pracy staram się zwracać uwagę na indywidualną historię każdego człowieka, z którym się spotykam. Ważne jest dla mnie zbudowanie relacji terapeutycznej opartej na szczerości, zaufaniu i swobodnej komunikacji.

Izabella Czyszczoń – terapeuta uzależnień

Moim zadaniem jest towarzyszyć Pacjentom w drodze do pozytywnej zmiany w życiu. 

Chyba już od dziecka pragnęłam zajmować się tym co robię dziś- czyli przynosić ludziom ulgę w cierpieniu, pomagać im zrozumieć siebie i swoją chorobę, rozwiązywać problemy a także stawać się dla siebie dobrym przyjacielem. Miałam to szczęście poznać osoby od których mogłam nauczyć się w praktyce co to znaczy traktować drugiego człowieka z szacunkiem oraz realnie dostrzegać i zaspakajać jego potrzeby. Nie redukuję człowieka do sfery ciała i psychiki, lecz jako osoba wierząca uwzględniam i szanuję wartości duchowe. Możemy o tym swobodnie rozmawiać bez narzucania sobie czegokolwiek.Przykładam dużą wagę do tego by nie naruszać granic moich Pacjentów, a także wyjątkowo szanować godność moich pacjentów i podmiotowośc drugiego człowieka. W pracy terapeutycznej staram się stworzyć bezpieczną więź opartą na zaufaniu, zrozumieniu i wspomnianym już szacunku.

Swoją wiedzę nabywałam w Wyższej Szkole Teologiczno- Społecznej w Warszawie na kierunku Poradnictwo i Terapia Osób Uzależnionych. Następnie ukończyłam Studium Terapii Uzależnień w  jednostce akredytowanej przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii. Stale poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach min. Dialog motywujący, komunikacja i asertywność, praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.Prowadzę zajęcia grupowe w ramach grup terapeutycznych, warsztatów, grup psychoedukacyjnych oraz terapię indywidualną, która poddawana jest systematycznej superwizji.

Posiadam doświadczenie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych w ramach placówek NFZ Oddział Dzienny Terapii Uzależnień, Poradni Leczenia Uzależnień a także w stacjonarnych Chrześcijańskich Ośrodkach Leczenia Uzależnień Misja” Nowy Początek” w Warszawie, oraz”Nowa Nadzieja” w Janowicach Wielkich. Jestem pomysłodawczynią i organizatorką konferencji na temat: ” Jak pomagać by nie szkodzić”, „Jak mądrze pomagać uzależnionym”,”Współuzależnienie- gdy kochasz za bardzo”.Moja praca jest jednocześnie moją pasją i spełnieniem dziecięcego marzenia.Prywatnie jestem mamą czwórki dzieci i posiadaczką kota. Uwielbiam przyrodę, leśne spacery, czytanie książek i dobrą muzykę zwłaszcza na żywo.

Mgr Andrzej Dziacko- terapeuta uzależnień

Jestem psychoterapeutą uzależnień. Studium Terapii Uzależnień kończyłem w jednostce akredytowanej przy Krajowym Biurze ds Przeciwdziałania Narkomanii.

Od wielu lat zajmuję się problematyką uzależnień. Stale poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. Główne obszary którymi się interesuję w kontekście uzależnień to praca nad emocjami, techniki Mindfulness. Niezwykle bliskie jest mi humanistyczne podejście do terapii  zgodne z założeniami C. Rogersa oraz metody terapii strategicznej M. Ericsona. Posiadam doświadczenie w pracy grupowej w ramach Dziennego Oddziału Leczenia Uzależnień, grupach terapeutycznych podstawowych, intensywnych i edukacyjnych a także pracy indywidualnej w ramach Poradni Leczenia Uzależnień. Wolny czas spędzam na poszerzaniu swojego warsztatu pracy oraz rozwijaniu swoich zainteresowań z zakresu ekonomii i muzyki.

Andrzej Dziacko Instruktor Terapii uzależnień

Mgr Ewa Donat – specjalista psychoterapii uzależnień

Jestem absolwentką socjologii na Uniwersytecie Śląskim, a także Specjalistką Terapii Uzależnień. Ukończyłam Zintegrowaną Szkołę Psychoterapii Uzależnień, specjalizacyjne szkolenia z mediacji rodzinnych i dialogu motywującego oraz odbyłam staż w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych.  

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy, a także z rodzinami w których występuje problem uzależnienia. Pracuję w Poradni Leczenia Uzależnień, gdzie prowadzę grupy terapeutyczne, warsztaty  i terapie indywidualne. W pracy  najważniejsza jest dla mnie relacja terapeutyczna, oparta na empatii, akceptacji i zaufaniu. Zawsze fascynowało mnie to, jak ludzie się zmieniają, a  bycie towarzyszem i świadkiem ważnych zmian w życiu tych osób jest dla mnie ogromnym przywilejem. W pracy wykorzystuję zasady dialogu motywującego, a swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji.

 W wolnych chwilach lubię wędrówki po górach, słuchać muzyki i czytać książki.

Mgr Ewa Donat – specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji

Marian Golda – terapeuta uzależnień

Certyfikowany terapeuta uzależnień ( Certyfikat Krajowe Biuro d/s Przeciwdziałania Narkomani Nr Certyfikatu IP/059/2007. Ponad 20 letnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z osobami uzależnionymi. Odbyte szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych i od środków psychoaktywnych

Opieka medyczna

Lek. med. Bartosz Tochowicz

Lek. med. Bartosz Tochowicz

Ukończyłem studia na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach-Ligocie. Jestem specjalistą neurologiem. Obecnie pracuję w Oddziale Szpitala Śląskiego w Cieszynie, w swoim życiu zawodowym często spotykam się z problemem osób uzależnionych, a w Tratwie mam okazję im pomagać. Prywatnie pasjonuję się bieganiem, jeżdżę na rowerze, interesuję się fotografią.

Lek.med. Grażyna Milerska

Lek.med. Grażyna Milerska

Ukończyłam studia na Ślaskiej Akademii Medycznej w Katowicach – Ligocie, a następnie  specjalizację neurologiczną. Obecnie pracuję na  Oddziale Neurologicznym Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

Wiktoria Kyzyma-pielęgiarka

ukończyłam Państwą Akademię Medyczną im. I.J Horbaczewskiego w Tarnopolu gdzie uzyskałam dyplom w specjalizacji „Pielegniarstwo”, zaświadzczenie o prawie do wykonywania zawodu nr 0306229P – wpis do do rejestru Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielegniarek i Położnych Nr 03240306873P