Nasi terapeuci

Mgr  Marcin Wicher – psychoterapeuta

Mgr  Marcin Wicher - psychoterapeuta

Ukończyłem pedagogikę na Uniwersytecie Opolskim oraz Studium Terapii Uzależnień organizowane przez IPZ. Jestem certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień ( nr certyfikatu KB ds.  PN SP/1023/2014) Od 2004 r. zajmuje się działaniami terapeutycznymi i profilaktycznymi .Pracuję z młodzieżą i dorosłymi. Mam doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej. Od kilku lat prowadzę warsztaty profilaktyczne oparte o metodę dramy brytyjskiej. Jestem  współtwórcą  i współrealizatorem głośnego projektu Teatru Interaktywnego pt. „15+”.Mam doświadczenie w terapii krótko i długoterminowej, w pracy w placówkach stacjonarnych i ambulatoryjnych. Pracuję z osobami z tzw. podwójna diagnozą ( współistniejące uzależnienie i choroba psychiczna). Poza prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej oraz grup o charakterze psychoedukacyjnym i informacyjnym, prowadziłem grupę młodzieżowych liderów w ramach projektu „Młodzi Pomagają Młodym”. Byłem współorganizatorem działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii  na Przystanku Woodstock.Jestem zwolennikiem czerpania wiedzy z książek, a mądrości z życia. W pracy cenię sobie i wykorzystuję założenia metody wywiadu motywującego. Równowagę pomaga mi zachować przede wszystkim pływanie, jazda na rowerze i …. jazda na motocyklu.

Mgr Elżbieta Kowalczyk-Kopera – psychoterapeutka

Mgr Elżbieta Kowalczyk-Kopera – psychoterapeutka

Jestem absolwentką WSP TWP w Warszawie na wydziale pedagogiki resocjalizacyjnej i pomocy społecznej oraz ukończyłam studium Terapii Uzależnień w Polsko – Niemieckim Instytucie  Terapii Uzależnień Błękitny Krzyż . Posiadam również szereg szkoleń organizowanych przez PARPA oraz Polsko Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień. Od wielu lat pracuję z młodzieżą i dorosłymi uzależnionymi od wszelakich substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Pracuję również terapeutycznie z rodzinami osób uzależnionych. Posiadam doświadczenie w pracy zarówno w ośrodkach ambulatoryjnych jak i stacjonarnych. Prowadzę zajęcia grupowe w ramach grup terapeutycznych , warsztatów , grup psychoedukacyjnych .Moja praca jest poddawana stałej superwizji.Prywatnie jestem mamą dwóch synów oraz posiadaczką psa oraz kota. W wolnych chwilach uwielbiam chodzić po górach i pielęgnować ogródek .

Dr n. o zdr. Łukasz Kołodziej – psuchoterapeuta

Dr n. o zdr. Łukasz Kołodziej – psuchoterapeuta

Jestem terapeutą uzależnień w procesie certyfikacji. Specjalizuję się w pracy z osobami używającymi substancji psychoaktywnych i jednocześnie chorymi psychicznie oraz z osobami z niepełnosprawnością ruchową. W pracy z osobami uzależnionymi stosuję metody terapeutyczne oparte na dowodach naukowych np. dialog motywujący, terapia behawioralno-poznawcza. Używam również pewnych elementów terapeutycznych zaczerpniętych z modelu strategiczno-strukturalnej terapii uzależnienia prof. Jerzego Mellibrudy (praca nad destrukcją alkoholową i tożsamością „alkoholika”)

Ryszard Głowiński – Prezes Stowarzyszenia Trzeźwość „RODZINA”

Ryszard Głowiński- Prezes Stowarzyszenia Trzeźwość „RODZINA”

Jestem długoletnim członkiem i prezesem Ustrońskiego Stowarzyszenia Trzeźwość „RODZINA”, trzeźwym alkoholikiem od ponad 16-tu lat. Na terenie Ustronia i okolic promuję trzeźwy styl życia poprzez działalność charytatywną i prowadzenie mitingów AA. Działam również w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”. Prywatnie jestem żonaty mam dwójkę dzieci i dzięki trzeźwości wiodę szczęśliwe życie.

Mgr Barbara Schwarz – psycholog , psychoterapeuta

Barbara Schwarz - psychoterapeutka

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który ukończyłam w 2014 roku uzyskując tytuł magistra psychologii. W latach 2013-2015 uczestniczyłam w szkoleniu akredytowanym przez PARPA w programie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego przy Polsko – Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień. W 2016 roku ukończyłam podyplomowe studia z zakresu neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej w ujęciu praktycznym na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. W swojej pracy zawodowej zajmuje się zarówno zagadnieniami z dziedziny neuropsychologii jak również psychoterapią osób uzależnionych, a także członków ich rodzin. Do tej pory pracowałam w klinice neurologicznej w charakterze neuropsychologa, różnych placówkach leczenia uzależnień jako terapeuta, a także w ośrodkach świadczących pomoc osobom potrzebującym szybkiej interwencji kryzysowej. Swoją wiedzę systematycznie poszerzam biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. W swojej pracy staram się zwracać uwagę na indywidualną historię każdego człowieka, z którym się spotykam. Ważne jest dla mnie zbudowanie relacji terapeutycznej opartej na szczerości, zaufaniu i swobodnej komunikacji.

Mgr psychologii Krystyna Wielgus

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłam Studium Psychoterapii Uzależnień w Małopolskim Ośrodku Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie. Zawodowo pracuję z osobami uzależnionymi chemicznie oraz behawioralnie, współuzależnionymi, DDA. W swojej pracy stosuję podejście psychodynamiczne. W zależności od potrzeby (różnego typu uzależnienia) łączę to podejście o techniki i sposób pracy charakterystyczne dla innych szkół terapeutycznych.


Opieka medyczna

Lek. med. Bartosz Tochowicz

Lek. med. Bartosz Tochowicz

Ukończyłem studia na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach-Ligocie. Jestem specjalistą neurologiem. Obecnie pracuję w Oddziale Szpitala Śląskiego w Cieszynie, w swoim życiu zawodowym często spotykam się z problemem osób uzależnionych, a w Tratwie mam okazję im pomagać. Prywatnie pasjonuję się bieganiem, jeżdżę na rowerze, interesuję się fotografią.

Lek.med. Grażyna Milerska

Lek.med. Grażyna Milerska

Ukończyłam studia na Ślaskiej Akademii Medycznej w Katowicach – Ligocie, a następnie  specjalizację neurologiczną. Obecnie pracuję na  Oddziale Neurologicznym Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

Bożena Jakubiec-pielęgiarka

Opiekę nad chorymi mam we krwi :-). Ten zawód to moja pasja i moje życie. Na codzień pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich a także współpracuję  z ośrodkiem Tratwa. Cały czas się kształcę – obecnie w Wyzszej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej. Posiadam ogromne doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.