Nasi terapeuci

Mgr  Marcin Wicher – psychoterapeuta

Mgr Marcin Wicher – psychoterapeuta

Jestem specjalistą terapii uzależnień KBPN ( nr certyfikatu SP/1023/2014), trenerem umiejętności psychospołecznych i magistrem pedagogiki.

Od 2004 roku pracuję z osobami uzależnionymi. Prowadzę terapię indywidualną i grupową. Na przestrzeni lat pracowałem w placówkach ambulatoryjnych oraz stacjonarnych. Zajmowałem się terapią krótko i długoterminową, psychoedukacją i profilaktyką. Jestem zwolennikiem czerpania wiedzy z książek, a mądrości z doświadczenia.

W swojej pracy kładę nacisk na budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości osób , z którymi pracuję oraz na zwiększenie ich samoświadomości prowadzącej do realnego poczucia sprawczości i pozytywnej samooceny. Jestem głęboko przekonany o potrzebie indywidualnego podejścia do każdego człowieka.

Lubię żeglować i jeździć na motocyklu.

Mgr Elżbieta Kowalczyk-Kopera – psychoterapeutka

Mgr Elżbieta Kowalczyk-Kopera – psychoterapeutka

Jestem absolwentką WSP TWP w Warszawie na wydziale pedagogiki resocjalizacyjnej i pomocy społecznej oraz ukończyłam studium Terapii Uzależnień w Polsko – Niemieckim Instytucie  Terapii Uzależnień Błękitny Krzyż . Posiadam również szereg szkoleń organizowanych przez PARPA oraz Polsko Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień. Od wielu lat pracuję z młodzieżą i dorosłymi uzależnionymi od wszelakich substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Pracuję również terapeutycznie z rodzinami osób uzależnionych. Posiadam doświadczenie w pracy zarówno w ośrodkach ambulatoryjnych jak i stacjonarnych. Prowadzę zajęcia grupowe w ramach grup terapeutycznych , warsztatów , grup psychoedukacyjnych .Moja praca jest poddawana stałej superwizji.Prywatnie jestem mamą dwóch synów oraz posiadaczką psa oraz kota. W wolnych chwilach uwielbiam chodzić po górach i pielęgnować ogródek .

Ryszard Głowiński – Prezes Stowarzyszenia Trzeźwość „RODZINA”

Ryszard Głowiński- Prezes Stowarzyszenia Trzeźwość „RODZINA”

Jestem długoletnim członkiem i prezesem Ustrońskiego Stowarzyszenia Trzeźwość „RODZINA”, trzeźwym alkoholikiem od ponad 16-tu lat. Na terenie Ustronia i okolic promuję trzeźwy styl życia poprzez działalność charytatywną i prowadzenie mitingów AA. Działam również w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”. Prywatnie jestem żonaty mam dwójkę dzieci i dzięki trzeźwości wiodę szczęśliwe życie.

Mgr Barbara Schwarz – psycholog , psychoterapeuta

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który ukończyłam w 2014 roku uzyskując tytuł magistra psychologii. W latach 2013-2015 uczestniczyłam w szkoleniu akredytowanym przez PARPA w programie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego przy Polsko – Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień.

Barbara Schwarz - psychoterapeutka

W 2016 roku ukończyłam podyplomowe studia z zakresu neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej w ujęciu praktycznym na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. W swojej pracy zawodowej zajmuje się zarówno zagadnieniami z dziedziny neuropsychologii jak również psychoterapią osób uzależnionych, a także członków ich rodzin. Do tej pory pracowałam w klinice neurologicznej w charakterze neuropsychologa, różnych placówkach leczenia uzależnień jako terapeuta, a także w ośrodkach świadczących pomoc osobom potrzebującym szybkiej interwencji kryzysowej. Swoją wiedzę systematycznie poszerzam biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. W swojej pracy staram się zwracać uwagę na indywidualną historię każdego człowieka, z którym się spotykam. Ważne jest dla mnie zbudowanie relacji terapeutycznej opartej na szczerości, zaufaniu i swobodnej komunikacji.

Mgr Ewa Donat – specjalista psychoterapii uzależnień

Jestem absolwentką socjologii na Uniwersytecie Śląskim, a także Specjalistką Terapii Uzależnień. Ukończyłam Zintegrowaną Szkołę Psychoterapii Uzależnień, specjalizacyjne szkolenia z mediacji rodzinnych i dialogu motywującego oraz odbyłam staż w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych.  

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy, a także z rodzinami w których występuje problem uzależnienia. Pracuję w Poradni Leczenia Uzależnień, gdzie prowadzę grupy terapeutyczne, warsztaty  i terapie indywidualne. W pracy  najważniejsza jest dla mnie relacja terapeutyczna, oparta na empatii, akceptacji i zaufaniu. Zawsze fascynowało mnie to, jak ludzie się zmieniają, a  bycie towarzyszem i świadkiem ważnych zmian w życiu tych osób jest dla mnie ogromnym przywilejem. W pracy wykorzystuję zasady dialogu motywującego, a swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji.

 W wolnych chwilach lubię wędrówki po górach, słuchać muzyki i czytać książki.

Mgr Ewa Donat – specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji

Mgr Andrzej Dziacko- terapeuta uzależnień

Jestem psychoterapeutą uzależnień. Studium Terapii Uzależnień kończyłem w jednostce akredytowanej przy Krajowym Biurze ds Przeciwdziałania Narkomanii.

Od wielu lat zajmuję się problematyką uzależnień. Stale poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. Główne obszary którymi się interesuję w kontekście uzależnień to praca nad emocjami, techniki Mindfulness. Niezwykle bliskie jest mi humanistyczne podejście do terapii  zgodne z założeniami C. Rogersa oraz metody terapii strategicznej M. Ericsona. Posiadam doświadczenie w pracy grupowej w ramach Dziennego Oddziału Leczenia Uzależnień, grupach terapeutycznych podstawowych, intensywnych i edukacyjnych a także pracy indywidualnej w ramach Poradni Leczenia Uzależnień. Wolny czas spędzam na poszerzaniu swojego warsztatu pracy oraz rozwijaniu swoich zainteresowań z zakresu ekonomii i muzyki.

Andrzej Dziacko Instruktor Terapii uzależnień

Opieka medyczna

Lek. med. Bartosz Tochowicz

Lek. med. Bartosz Tochowicz

Ukończyłem studia na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach-Ligocie. Jestem specjalistą neurologiem. Obecnie pracuję w Oddziale Szpitala Śląskiego w Cieszynie, w swoim życiu zawodowym często spotykam się z problemem osób uzależnionych, a w Tratwie mam okazję im pomagać. Prywatnie pasjonuję się bieganiem, jeżdżę na rowerze, interesuję się fotografią.

Lek.med. Grażyna Milerska

Lek.med. Grażyna Milerska

Ukończyłam studia na Ślaskiej Akademii Medycznej w Katowicach – Ligocie, a następnie  specjalizację neurologiczną. Obecnie pracuję na  Oddziale Neurologicznym Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

Bożena Jakubiec-pielęgiarka

Opiekę nad chorymi mam we krwi :-). Ten zawód to moja pasja i moje życie. Na codzień pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich a także współpracuję  z ośrodkiem Tratwa. Cały czas się kształcę – obecnie w Wyzszej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej. Posiadam ogromne doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.