Nasi terapeuci

Mgr  Marcin Wicher – psychoterapeuta

Mgr Marcin Wicher – psychoterapeuta

Ukończyłem pedagogikę na Uniwersytecie Opolskim oraz Studium Terapii Uzależnień organizowane przez IPZ. Jestem certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień ( nr certyfikatu KB ds.  PN SP/1023/2014) Od 2004 r. zajmuje się działaniami terapeutycznymi i profilaktycznymi .Pracuję z młodzieżą i dorosłymi. Mam doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej. Od kilku lat prowadzę warsztaty profilaktyczne oparte o metodę dramy brytyjskiej. Jestem  współtwórcą  i współrealizatorem głośnego projektu Teatru Interaktywnego pt. „15+”.Mam doświadczenie w terapii krótko i długoterminowej, w pracy w placówkach stacjonarnych i ambulatoryjnych. Pracuję z osobami z tzw. podwójna diagnozą ( współistniejące uzależnienie i choroba psychiczna). Poza prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej oraz grup o charakterze psychoedukacyjnym i informacyjnym, prowadziłem grupę młodzieżowych liderów w ramach projektu „Młodzi Pomagają Młodym”. Byłem współorganizatorem działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii  na Przystanku Woodstock.Jestem zwolennikiem czerpania wiedzy z książek, a mądrości z życia. W pracy cenię sobie i wykorzystuję założenia metody wywiadu motywującego. Równowagę pomaga mi zachować przede wszystkim pływanie, jazda na rowerze i …. jazda na motocyklu.

Mgr Elżbieta Kowalczyk-Kopera – psychoterapeutka

Mgr Elżbieta Kowalczyk-Kopera – psychoterapeutka

Jestem absolwentką WSP TWP w Warszawie na wydziale pedagogiki resocjalizacyjnej i pomocy społecznej oraz ukończyłam studium Terapii Uzależnień w Polsko – Niemieckim Instytucie  Terapii Uzależnień Błękitny Krzyż . Posiadam również szereg szkoleń organizowanych przez PARPA oraz Polsko Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień. Od wielu lat pracuję z młodzieżą i dorosłymi uzależnionymi od wszelakich substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Pracuję również terapeutycznie z rodzinami osób uzależnionych. Posiadam doświadczenie w pracy zarówno w ośrodkach ambulatoryjnych jak i stacjonarnych. Prowadzę zajęcia grupowe w ramach grup terapeutycznych , warsztatów , grup psychoedukacyjnych .Moja praca jest poddawana stałej superwizji.Prywatnie jestem mamą dwóch synów oraz posiadaczką psa oraz kota. W wolnych chwilach uwielbiam chodzić po górach i pielęgnować ogródek .

Dr n. o zdr. Łukasz Kołodziej – psuchoterapeuta

Dr n. o zdr. Łukasz Kołodziej – psychoterapeuta

Jestem terapeutą uzależnień w procesie certyfikacji. Specjalizuję się w pracy z osobami używającymi substancji psychoaktywnych i jednocześnie chorymi psychicznie oraz z osobami z niepełnosprawnością ruchową. W pracy z osobami uzależnionymi stosuję metody terapeutyczne oparte na dowodach naukowych np. dialog motywujący, terapia behawioralno-poznawcza. Używam również pewnych elementów terapeutycznych zaczerpniętych z modelu strategiczno-strukturalnej terapii uzależnienia prof. Jerzego Mellibrudy (praca nad destrukcją alkoholową i tożsamością „alkoholika”)

Ryszard Głowiński – Prezes Stowarzyszenia Trzeźwość „RODZINA”

Ryszard Głowiński- Prezes Stowarzyszenia Trzeźwość „RODZINA”

Jestem długoletnim członkiem i prezesem Ustrońskiego Stowarzyszenia Trzeźwość „RODZINA”, trzeźwym alkoholikiem od ponad 16-tu lat. Na terenie Ustronia i okolic promuję trzeźwy styl życia poprzez działalność charytatywną i prowadzenie mitingów AA. Działam również w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”. Prywatnie jestem żonaty mam dwójkę dzieci i dzięki trzeźwości wiodę szczęśliwe życie.

Mgr Barbara Schwarz – psycholog , psychoterapeuta

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który ukończyłam w 2014 roku uzyskując tytuł magistra psychologii. W latach 2013-2015 uczestniczyłam w szkoleniu akredytowanym przez PARPA w programie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego przy Polsko – Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień.

Barbara Schwarz - psychoterapeutka

W 2016 roku ukończyłam podyplomowe studia z zakresu neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej w ujęciu praktycznym na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. W swojej pracy zawodowej zajmuje się zarówno zagadnieniami z dziedziny neuropsychologii jak również psychoterapią osób uzależnionych, a także członków ich rodzin. Do tej pory pracowałam w klinice neurologicznej w charakterze neuropsychologa, różnych placówkach leczenia uzależnień jako terapeuta, a także w ośrodkach świadczących pomoc osobom potrzebującym szybkiej interwencji kryzysowej. Swoją wiedzę systematycznie poszerzam biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. W swojej pracy staram się zwracać uwagę na indywidualną historię każdego człowieka, z którym się spotykam. Ważne jest dla mnie zbudowanie relacji terapeutycznej opartej na szczerości, zaufaniu i swobodnej komunikacji.

Mgr Ewa Donat – specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyłam socjologię na Uniwersytecie Śląskim, podyplomowe studia w zakresie uzależnień oraz specjalizacyjne szkolenia z mediacji rodzinnych i dialogu motywującego.

Od kilkunastu lat pracuję z ludźmi przeżywającymi różne kryzysy, pasję pomagania łączę z doświadczeniem oraz wiedzą, którą stale staram się pogłębiać. Doświadczenie zawodowe nabyłam pracując w Poradni Leczenia Uzależnień oraz na Oddziale Dziennym, gdzie prowadziłam grupy i terapie indywidualne. Posiadam także doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy. W pracy  najważniejsza jest dla mnie relacja terapeutyczna, oparta na empatii, akceptacji i zaufaniu. Zawsze fascynowało mnie to jak ludzie się zmieniają, a  bycie towarzyszem i świadkiem ważnych zmian w życiu tych osób jest dla mnie ogromnym przywilejem. W pracy wykorzystuję zasady dialogu motywującego, a swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji. W wolnych chwilach lubię wędrówki po górach, słuchać muzyki i czytać książki

Mgr Ewa Donat – specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji

Mgr Andrzej Dziacko

Jestem instruktorem terapii uzależnień w procesie certyfikacji. Studium Terapii Uzależnień kończyłem w jednostce akredytowanej przy Krajowym Biurze ds Przeciwdziałania Narkomanii.

Od wielu lat zajmuję się problematyką uzależnień. Stale poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. Główne obszary którymi się interesuję w kontekście uzależnień to praca nad emocjami, techniki Mindfulness. Niezwykle bliskie jest mi humanistyczne podejście do terapii  zgodne z założeniami C. Rogersa oraz metody terapii strategicznej M. Ericsona. Posiadam doświadczenie w pracy grupowej w ramach Dziennego Oddziału Leczenia Uzależnień, grupach terapeutycznych podstawowych, intensywnych i edukacyjnych a także pracy indywidualnej w ramach Poradni Leczenia Uzależnień. Wolny czas spędzam na poszerzaniu swojego warsztatu pracy oraz rozwijaniu swoich zainteresowań z zakresu ekonomii i muzyki.

Andrzej Dziacko Instruktor Terapii uzależnień

Opieka medyczna

Lek. med. Bartosz Tochowicz

Lek. med. Bartosz Tochowicz

Ukończyłem studia na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach-Ligocie. Jestem specjalistą neurologiem. Obecnie pracuję w Oddziale Szpitala Śląskiego w Cieszynie, w swoim życiu zawodowym często spotykam się z problemem osób uzależnionych, a w Tratwie mam okazję im pomagać. Prywatnie pasjonuję się bieganiem, jeżdżę na rowerze, interesuję się fotografią.

Lek.med. Grażyna Milerska

Lek.med. Grażyna Milerska

Ukończyłam studia na Ślaskiej Akademii Medycznej w Katowicach – Ligocie, a następnie  specjalizację neurologiczną. Obecnie pracuję na  Oddziale Neurologicznym Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

Bożena Jakubiec-pielęgiarka

Opiekę nad chorymi mam we krwi :-). Ten zawód to moja pasja i moje życie. Na codzień pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich a także współpracuję  z ośrodkiem Tratwa. Cały czas się kształcę – obecnie w Wyzszej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej. Posiadam ogromne doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.