Nasi terapeuci

Mgr  Marcin Wicher – psychoterapeuta

Mgr Marcin Wicher – psychoterapeuta

Jestem specjalistą terapii uzależnień KBPN ( nr certyfikatu SP/1023/2014), trenerem umiejętności psychospołecznych i magistrem pedagogiki.

Od 2004 roku pracuję z osobami uzależnionymi. Prowadzę terapię indywidualną i grupową. Na przestrzeni lat pracowałem w placówkach ambulatoryjnych oraz stacjonarnych. Zajmowałem się terapią krótko i długoterminową, psychoedukacją i profilaktyką. Jestem zwolennikiem czerpania wiedzy z książek, a mądrości z doświadczenia.

W swojej pracy kładę nacisk na budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości osób , z którymi pracuję oraz na zwiększenie ich samoświadomości prowadzącej do realnego poczucia sprawczości i pozytywnej samooceny. Jestem głęboko przekonany o potrzebie indywidualnego podejścia do każdego człowieka.

Lubię żeglować i jeździć na motocyklu.

Mgr Elżbieta Kowalczyk-Kopera – psychoterapeutka

Mgr Elżbieta Kowalczyk-Kopera – psychoterapeutka

Jestem absolwentką WSP TWP w Warszawie na wydziale pedagogiki resocjalizacyjnej i pomocy społecznej oraz ukończyłam studium Terapii Uzależnień w Polsko – Niemieckim Instytucie  Terapii Uzależnień Błękitny Krzyż . Posiadam również szereg szkoleń organizowanych przez PARPA oraz Polsko Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień. Od wielu lat pracuję z młodzieżą i dorosłymi uzależnionymi od wszelakich substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Pracuję również terapeutycznie z rodzinami osób uzależnionych. Posiadam doświadczenie w pracy zarówno w ośrodkach ambulatoryjnych jak i stacjonarnych. Prowadzę zajęcia grupowe w ramach grup terapeutycznych , warsztatów , grup psychoedukacyjnych .Moja praca jest poddawana stałej superwizji.Prywatnie jestem mamą dwóch synów oraz posiadaczką psa oraz kota. W wolnych chwilach uwielbiam chodzić po górach i pielęgnować ogródek .

Mgr Piotr Kiereś – specjalista terapii uzależnień

Jestem specjalistą terapii uzależnień . Ukończyłem magisterskie studia z pedagogiki resocjalizacyjnej oraz dziennikarstwo. Uczestniczyłem i uczestniczę również w specjalizacyjnych szkoleniach z zakresu uzależnień, mediacji, reagowania w kryzysie oraz dialogu motywującego.

Od kilkunastu lat współpracuje z ludźmi uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem na Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień, w Poradni Leczenia Uzależnień. Prowadziłem Grupę Narkotykową dalszego trzeźwienia, Grupę Nawrotową dla uzależnionych od alkoholu oraz terapie indywidualne.

Najważniejsze w mojej pracy jest zbudowanie zdrowej i opartej na szacunku relacji terapeutycznej. Ważne jest to, aby nie tylko słyszeć, co mówi druga strona, ale słuchać uważnie i aktywnie, ze zrozumieniem. Cieszą mnie najdrobniejsze sukcesy, jakich dokonują pacjenci, a porażki poddaje ponownej refleksji, pracując na zasobach konkretnej osoby. W swojej pracy wykorzystuje również pracę z oddechem i medytację.

Interesują mnie rożne podejścia w psychoterapii, w traktowaniu ludzkiego umysłu, m.in. neuropsychologia, neurobiologia, etiologia lęku i złości, terapia poznawczo-behawioralna, dialektyczno- behawioralna.

W wolnych chwilach spaceruje z psem, spotykam się z przyjaciółmi, ćwiczę.

„To ważne, aby uświadomić sobie, że musisz troszczyć się o siebie, bo nie możesz zatroszczyć się o nikogo innego, dopóki tego nie zrobisz”- Gabor Mate

Ryszard Głowiński – Prezes Stowarzyszenia Trzeźwość „RODZINA”

Ryszard Głowiński- Prezes Stowarzyszenia Trzeźwość „RODZINA”

Jestem długoletnim członkiem i prezesem Ustrońskiego Stowarzyszenia Trzeźwość „RODZINA”, trzeźwym alkoholikiem od ponad 16-tu lat. Na terenie Ustronia i okolic promuję trzeźwy styl życia poprzez działalność charytatywną i prowadzenie mitingów AA. Działam również w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”. Prywatnie jestem żonaty mam dwójkę dzieci i dzięki trzeźwości wiodę szczęśliwe życie.

Mgr Barbara Schwarz – psycholog , psychoterapeuta

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który ukończyłam w 2014 roku uzyskując tytuł magistra psychologii. W latach 2013-2015 uczestniczyłam w szkoleniu akredytowanym przez PARPA w programie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego przy Polsko – Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień.

Barbara Schwarz - psychoterapeutka

W 2016 roku ukończyłam podyplomowe studia z zakresu neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej w ujęciu praktycznym na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. W swojej pracy zawodowej zajmuje się zarówno zagadnieniami z dziedziny neuropsychologii jak również psychoterapią osób uzależnionych, a także członków ich rodzin. Do tej pory pracowałam w klinice neurologicznej w charakterze neuropsychologa, różnych placówkach leczenia uzależnień jako terapeuta, a także w ośrodkach świadczących pomoc osobom potrzebującym szybkiej interwencji kryzysowej. Swoją wiedzę systematycznie poszerzam biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. W swojej pracy staram się zwracać uwagę na indywidualną historię każdego człowieka, z którym się spotykam. Ważne jest dla mnie zbudowanie relacji terapeutycznej opartej na szczerości, zaufaniu i swobodnej komunikacji.

Mgr Ewa Donat – specjalista psychoterapii uzależnień

Jestem absolwentką socjologii na Uniwersytecie Śląskim, a także Specjalistką Terapii Uzależnień. Ukończyłam Zintegrowaną Szkołę Psychoterapii Uzależnień, specjalizacyjne szkolenia z mediacji rodzinnych i dialogu motywującego oraz odbyłam staż w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych.  

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy, a także z rodzinami w których występuje problem uzależnienia. Pracuję w Poradni Leczenia Uzależnień, gdzie prowadzę grupy terapeutyczne, warsztaty  i terapie indywidualne. W pracy  najważniejsza jest dla mnie relacja terapeutyczna, oparta na empatii, akceptacji i zaufaniu. Zawsze fascynowało mnie to, jak ludzie się zmieniają, a  bycie towarzyszem i świadkiem ważnych zmian w życiu tych osób jest dla mnie ogromnym przywilejem. W pracy wykorzystuję zasady dialogu motywującego, a swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji.

 W wolnych chwilach lubię wędrówki po górach, słuchać muzyki i czytać książki.

Mgr Ewa Donat – specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji

Mgr Andrzej Dziacko- terapeuta uzależnień

Jestem psychoterapeutą uzależnień. Studium Terapii Uzależnień kończyłem w jednostce akredytowanej przy Krajowym Biurze ds Przeciwdziałania Narkomanii.

Od wielu lat zajmuję się problematyką uzależnień. Stale poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. Główne obszary którymi się interesuję w kontekście uzależnień to praca nad emocjami, techniki Mindfulness. Niezwykle bliskie jest mi humanistyczne podejście do terapii  zgodne z założeniami C. Rogersa oraz metody terapii strategicznej M. Ericsona. Posiadam doświadczenie w pracy grupowej w ramach Dziennego Oddziału Leczenia Uzależnień, grupach terapeutycznych podstawowych, intensywnych i edukacyjnych a także pracy indywidualnej w ramach Poradni Leczenia Uzależnień. Wolny czas spędzam na poszerzaniu swojego warsztatu pracy oraz rozwijaniu swoich zainteresowań z zakresu ekonomii i muzyki.

Andrzej Dziacko Instruktor Terapii uzależnień

Maciej Janiszewski – terapeuta uzależnień

Z zawodu – dziennikarz. Kocham radio i tam najwięcej znosiłem siebie. Osobiście poznałem wiele Ośrodków Uzależnień w całej Polsce, m.in. Monary, ośrodki prywatne, ZOZ-y czy oddziały odwykowe szpitali psychiatrycznych. Form i koncepcji leczenia uzależnień doświadczyłem mnóstwo.

Byłem akwizytorem, handlowcem, przedsiębiorcą, stolarzem, drukarzem, kucharzem, konserwatorem powierzchni płaskich, aktorem, pracownikiem info linii, agentem ubezpieczeń, pracownikiem budowlanym, kierowcą, dj-jem, organizatorem imprez i eventów, ochraniarzem, monterem-ślusarzem, operatorem kamery, menagerem, sprzedawcą, poetą, garncarzem i jeszcze by można. Jestem również wolontariuszem Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Zaczytani…

– Koncentruję się na tym co jest możliwe, a nie na tym co jest idealne. Każdy człowiek dysponuje zasobami, by wydobyć się z choroby. Pacjent ponosi odpowiedzialność za terapię – Ericson.

 Uzależnienie to duchowe i emocjonalne zubożenie, które prowadzi do inwestowania w rzeczy lub osoby, w celu poszukiwania bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości. Przynosi to chwilową ucieczkę od pustki, ale ponieważ nie daje trwałego spełnienia, spirala uzależnienia nakręca się a cykl jest powtarzalny. Taki rodzaj przywiązania do czegoś, jest właśnie antytezą miłości, czyli nałogiem – Peele.

– Zamiast pytać, skąd biorą się uzależnienia, powinniśmy dociekać, skąd wziął się ból, który je wywołał – Gabor Mate.

Początkowo sądziłem, że by leczyć z uzależnień, należy skonfrontować pacjenta z jego przeszłością; wyolbrzymiając, wytykając czy wręcz ośmieszając go; złamać a następnie poskładać. Był szlak psychodramy.

Dziś skupiam się na byciu z pacjentem. Towarzyszyć mu. Zaproponować, wydobyć, zaopiekować się nim. Lubie dialog motywujący. Nasi pacjenci już dość krzywdzili siebie, byli krzywdzeni przez innych czy też sami byli sprawcami niedobrego…

Rozpocznijmy Razem nową drogę. Realną, dojrzałą opartą o szacunek i wybaczenie. Innym i sobie.

Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami, ciągle jeszcze ten świat jest piękny – na nutę a—mol, blusowo zapodaną.

Maciek.

Opieka medyczna

Lek. med. Bartosz Tochowicz

Lek. med. Bartosz Tochowicz

Ukończyłem studia na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach-Ligocie. Jestem specjalistą neurologiem. Obecnie pracuję w Oddziale Szpitala Śląskiego w Cieszynie, w swoim życiu zawodowym często spotykam się z problemem osób uzależnionych, a w Tratwie mam okazję im pomagać. Prywatnie pasjonuję się bieganiem, jeżdżę na rowerze, interesuję się fotografią.

Lek.med. Grażyna Milerska

Lek.med. Grażyna Milerska

Ukończyłam studia na Ślaskiej Akademii Medycznej w Katowicach – Ligocie, a następnie  specjalizację neurologiczną. Obecnie pracuję na  Oddziale Neurologicznym Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

Bożena Jakubiec-pielęgiarka

Opiekę nad chorymi mam we krwi :-). Ten zawód to moja pasja i moje życie. Na codzień pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich a także współpracuję  z ośrodkiem Tratwa. Cały czas się kształcę – obecnie w Wyzszej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej. Posiadam ogromne doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.